Dekaanit ja koulutusdekaanit valittu

Oulun yliopistoon on valittu dekaanit ja koulutusdekaanit seuraavalle nelivuotiskaudelle 2018–2021.

Yliopiston johtosäännön 12 § mukaan ”rehtori nimeää dekaanin ja koulutusdekaanin tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä tiedekuntaa kuultuaan”. Kaikissa tiedekunnissa järjestettiin ennen valintaa kuulemistilaisuus, josta tehdyssä muistiossa eriteltiin hakijoiden vahvuuksia. Rehtorit ja henkilöstöjohtaja ovat haastatelleet ehdokkaat, jotka eivät ole aiemmin toimineet hakemassaan tehtävässä. Kustakin tiedekunnasta haastateltiin kaikki ehdokkaat, mikäli ehdolla oli useampia henkilöitä.

Valituiksi tulivat:

 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Dekaani: Jukka Riekki

Koulutusdekaani: Jari Iinatti 

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Dekaani: Anne Remes (valittu aiemmin)

Koulutusdekaani: Jyrki Mäkelä

 

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Dekaani: Peppi Karppinen

Koulutusdekaani: Tuomo Glumoff

 

Teknillinen tiedekunta

Dekaani: Riitta Keiski

Koulutusdekaani: Juha Tanskanen

 

Luonnontieteellinen tiedekunta

Dekaani: Maarit Järvenpää

Koulutusdekaani: Saana-Maija Huttula

 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Dekaani: Mikko Puhakka

Koulutusdekaani: Janne Järvinen

 

Humanistinen tiedekunta

Dekaani: Paula Rossi

Koulutusdekaani: Harri Mantila 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Dekaanin valintaprosessi on kesken.

Koulutusdekaani: Sari Harmoinen

 

UniOGS-tutkijakoulu

Dekaani: Harri Oinas-Kukkonen

Varadekaani: Jouko Miettunen

 

Viimeksi päivitetty: 15.11.2017