Helena Louhela

Kasvatustieteen tohtori

Koordinaattori

Biografia

-

Väitöskirjatutkimus

Sexual violence—Voiced and silenced by girls with multiple vulnerabilities (2019)

Tutkimusintressit

  • Sukupuolistunut väkivalta
  • Seksuaalinen väkivalta
  • Feministinen väkivaltatutkimus
  • Tyttötutkimus
  • Relationaalisuus
  • Äänellisyys ja hiljaisuudet

Akateeminen työhistoria

Tutkimusrahoitus

2018: Emil Aaltosen Säätiö 28 250 €.

2016: Koneen Säätiö 28 320 €.

2014: Oskar Öflunds Stiftelse 4000 €.

Julkaisut

Louhela (ent. Parkkila), H. (2019). "I was totally agreeable"—Sexual violence voiced by an adolescent girl. (submitted)

Parkkila, H. & Heikkinen, M. (2018). Vulnerable bodily integrity: under-recognised sexual violence among girls in residential care institutions. Journal of Gender-Based Violence, 2(1), 25-40.

Parkkila, H. & Heikkinen, M. (2015). Identifying violence—research on residential care girls’ recognition of violence. Teoksessa B. Mohan (Toim.) Construction of Social Psychology  (pp. 125-134). InScience Press.

Kaukko, M. & Parkkila, H. (2014). Nykyajan totaaliset laitokset tyttöjen suojelijoina [Contemporary Total Institutions as Protectors of Girls]. Teoksessa M. Gissler, M. Kekkonen, P. Känkänen, P. Muranen & M. Wrede-Jäntti (Toim.) Nuoruus toisin sanoen - Nuorten elinolot 2014-vuosikirja (pp. 113-121). Helsinki, terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Huuki, T., Manninen, S., Sunnari, V., Pihkala, S. & Parkkila, H. (2012). Allies e-Guide. Teacher's and Parents' Alliance for Early Violence Prevention in Pre School.

Tutkimusryhmät

  • Sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmä