Akatemiarahoitusta säteilyilmaisimien kehittämiseen ja tutkimukseen

Suomen Akatemia rahoittaa ensi vuoden alussa käynnistyvää RADDESS -tutkimusohjelmaa yhteensä 10 miljoonalla eurolla. Rahoituksen saaneissa hankkeissa luodaan uudenlaisia, laitelähtöisiä ja toiminnallisia säteilyilmaisinkokonaisuuksia sekä terveyden että turvallisuuden alueella.

Kolmestatoista rahoitetusta hankekonsortiosta kaksi on Oulun yliopiston johtamaa hanketta. Rahoituksen saivat Anssi Mäkysen ja Ilkka Nissisen Digi-photon-Det- hankkeet (yksittäisiä fotoneja havaitsevan detektorin kehittäminen yhdenaikaiseen merkkivapaaseen Raman- ja fluoresenssielinaikaspektroskopiaan) sekä Aliaksander Bykaun HyperStokes –hanke (Hyperspectral Stokes polarization imaging for detection of biotissues abnormalities).

RADDESS-akatemiaohjelman rahoituspäätökset

Akatemiatiedote 20.11.2017: Säteilyilmaisimien kehittämiseen ja tutkimukseen 10 miljoonan rahoitus

Viimeksi päivitetty: 22.11.2017