Linnanmaan kampus muuttuu lähivuosina – katso suurimmat muutot

Lähivuosien isot muutot yliopiston sisällä ovat selvillä. Käynnissä on myös monia valmistelevia tilahankkeita. Pääosa Oulun ammattikorkeakoulun opetuksesta muuttaa Linnanmaan kampukselle vuonna 2020.

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) muutto Linnanmaalle lähestyy tilasuunnitelmien ja -muutosten muodossa.

Oamkin käyttöön siirtyvät kaikki Linnanmaan kampuksen pohjoispäädyn tilat Tiedekirjasto Pegasuksesta eteenpäin, eli humanistien ja kasvatustieteilijöiden nykyiset tilat sekä lisäksi entisen biologian laitoksen ja eläinmuseon tilat. Oamkista Linnanmaalle siirtyy 4000–6000 opiskelijaa ja noin 700 henkilökunnan jäsentä. Opetus uusituissa tiloissa alkaa syksyllä 2020.

Ravintolat, kirjastot ja TellUs Innovation Arena on päätetty ottaa yhteiskäyttöön Oamkin kanssa. Avoimia kysymyksiä on vielä esimerkiksi yhteisten palveluiden kehittämisessä.

Humanistinen ja kasvatustieteiden tiedekunta siirtyvät Linnanmaan länsiosaan. Humanistisen tiedekunnan tiloissa on alkanut peruskorjaus, joka jatkuu kesäkuun 2018 loppuun. Hankkeessa peruskorjataan tulevat toimistotilat sekä ensimmäiseen kerrokseen tulevat kilta- ja kahvilatilat. Samoin kasvatustieteiden tiedekunnan tiloissa peruskorjataan parhaillaan tulevia toimisto- ja erityisopetustiloja sekä Leaf-laboratoriota. Näiden korjausten aikataulu on marraskuun loppuun 2018.

Tilojen kehittäminen jatkuvaa

Arkkitehtuurin uudet tilat valmistuvat tammikuussa Linnanmaan itäosaan T- ja S-käytävien väliselle alueelle. Arkkitehtuurin hankkeen yhteydessä valmistuu 3. ja 4. kerrokseen moderneja toimistotiloja.

Kaivannaisalan ja prosessitekniikan tiloja on peruskorjattu yhteensä kolmessa vaiheessa, joista viimeinen on käynnissä. Siinä peruskorjataan prosessitekniikan laboratoriokeskus. Työ valmistuu kesäkuussa 2018. Yläkertaan on jo valmistunut toimistotiloja prosessitekniikalle ja kaivannaisalalle sekä ensimmäiseen kerrokseen kaivannaisalan MiniPilot-tilat.

Yliopiston palveluorganisaation uudistus tuo lähipalvelut lähemmäs tiedekuntia. Lähipalvelutiimien tilajärjestelyihin liittyvät sijoituspäätökset on tehty, ja tarkempi tilasuunnittelu ja kalustaminen ovat alkaneet. Kaksi lähipalvelutiimiä (TTK+LUTK sekä KTK+HUTK+OYKK) sijoittuvat helmi-maaliskuussa 2018 nykyisen Student Centerin tiloihin.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan palvelupiste sijoittuu Tietotalo 1:n ja 2:n tiloihin, ja tilajärjestelyt on pääosin toteutettu. Myös Kontinkankaan lähipalvelutiimien tilajärjestelyt ovat pääosin valmiit.

Jotta Student Centerin tilajärjestelyt voidaan aloittaa, Täydentävien opintojen keskus Topik muuttaa tilapäistiloihin TelluUS Arenan 2. kerrokseen joulukuussa 2017. Topik muuttaa pysyviin tiloihinsa arkkitehtuurin alueen 3. tai 4. kerrokseen maalis-huhtikuussa 2018.

Talouspalvelut muuttavat Linnanmaan pohjoisosasta Snellmanian palvelupisteestä päärakennukseen. Tämän lisäksi päärakennuksessa tehdään sisäisiä muuttoja helmi-maaliskuussa 2018.

Eläinmuseon tilalle ravintola, Kontinkankaalle Mini-Tellus

Oulun yliopiston eläinmuseon vuokrasopimus päättyy tammikuussa 2018.  Tilaan on suunniteltu uutta opiskelijaravintolaa vastaamaan ruokapalvelujen kasvavaan kysyntään. Tarve on löytää 860 uutta lounasruokailupaikkaa sekä lounasajan ulkopuolella monikäyttöistä tilaa opiskeluun ja tapahtumatilaksi. Eläinmuseota vastapäätä olevan Ravintola Foodoon keittiöremontti on suunniteltu toteutettavaksi kesällä 2018. Ravintolan laajennusosa toteutuisi vuosina 2019–2020. Eläinmuseon tilaan mahtuu 600–650 ruokailijaa.

Eläinmuseon tutkimuskokoelmat ja preparointitilat siirtyvät supistettuina kasvipuutarhan yhteyteen, kun puutarhaan perustetaan uudentyyppinen kohtaamispaikka. Eläinmuseon systemaattinen eläinnäyttely ja muu mahdollinen näyttelymateriaali varastoidaan toistaiseksi varastoon, ja osalle näyttelyistä suunnitellaan korvaavia sijoituspaikkoja. Yliopiston tavoitteena on jatkaa eläinmuseon toimintaa, mutta löytää sille tilat ja koti mieluiten ammattimaisen museotoiminnan yhteydessä, jolloin näyttelytoimintaa voidaan kehittää ja museon vetovoimaa ja vierailijamäärää kasvattaa. Yliopiston johto tekee töitä kaupungin ja museotoimijoiden kanssa, jotta uusi paikka näyttelylle löytyisi. Yliopisto on sitoutunut rahoittamaan uuden näyttelyn rakentamista ja tukemaan museon toimintaa jatkossakin.

Kontinkankaan kampukselle Aapistie 7:ään on tulossa Mini-Tellus, joka käsittää kirjaston, aulan, koulutuspalvelupisteen, kahvilan, auditorion ja kiltatilan. Tämä kokonaisuus valmistuu arviolta kesään 2018 mennessä.

Viimeksi päivitetty: 7.12.2017