Suomalaisyliopistojen yhteistyö Ruotsin MAX IV -laboratorion kanssa tiivistyy

Suomalaisten yliopistojen yhteenliittymä FIMAX laajentaa ja syventää yhteistyötään Ruotsin Lundissa sijaitsevan MAX IV -tutkimuslaboratorion kanssa. Yli 20 vuotta jatkuneen yhteistyön tiivistämisestä on tehty uusi sopimus.

Suomalaisten yliopistojen yhteenliittymä FIMAX laajentaa ja syventää yhteistyötään Ruotsin Lundissa sijaitsevan MAX IV -tutkimuslaboratorion kanssa. Yli 20 vuotta jatkuneen yhteistyön tiivistämisestä on tehty uusi sopimus. Suomesta ovat tällä hetkellä mukana ovat Oulun, Turun ja Helsingin yliopistot sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

Yhteistyön kansallisena koordinaattorina Suomessa toimii professori Marko Huttula Oulun yliopiston nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksiköstä. Hän teki ensimmäisen tutkimuksensa MAX-laboratoriossa sen suomalais-ruotsalaisen I411-säteilylinjan aloittaessa toimintansa vuonna 1998. Huttula näkee uuden sopimuksen tuovan monia etuja tutkimukselle:

”Sitoutuminen pitkäjänteisesti yhteistyöhön MAX IV -synkrotronisäteilylaboratorion kanssa vahvistaa tietoisuutta sen tutkimukselle tarjoamista mahdollisuuksista. Uskon kiinnostuksen kasvavan erityisesti teknisten alojen tutkimuksessa sekä bio- ja lääketieteiden aloilla. Tarve materiaalien rakenteiden ja prosessien pienimpien yksityiskohtien tuntemukselle tekee synkrotronisäteilyn käytöstä varmasti yhä kiinnostavamman tutkimusmenetelmän.”

MAX IV on maailman kirkkain uuden sukupolven synkrotronisäteilylähde. Synkrotronisäteily on kiihtyvässä liikkeessä olevien varattujen partikkelien synnyttämää valoa. Sitä hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti yliopistojen perus- ja soveltavassa tutkimuksessa ja myös teollisuuden tuotekehitystyössä. Tyypillisiä tutkimuskohteita ovat esimerkiksi fysiikan ja kemian atomi-, molekyyli- ja materiaalitutkimuksen aiheet, biomolekyylien rakennemääritykset ja terästeollisuuden pintamateriaalit.

Suomen ja MAX IV -laboratorion yhteistyö sisältyy Suomen kansalliseen tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaan 2014–2020. Uusi sopimus määrittelee Suomen osallistumisen ja tuen MAX IV:lle. Siihen kuuluvat osaamisen tarjoaminen ja osallistuminen sekä tutkimuslaitteistojen rakentamisyhteistyöhön että niiden ylläpitoon ja käytön kustannuksiin. MAX IV puolestaan tarjoaa FIMAX-yhteenliittymälle mahdollisuudet rakentaa ja käyttää tutkimuslaitteistoja sekä kohdennettua tutkimusaikaa säteilylinjoilla. Lisäksi suomalaisosapuolet toimivat jäseninä MAX IV:n toimintaa ohjaavissa elimisissä.

”Tämä on jälleen yksi edistysaskel MAX IV -laboratorion kansainvälistymisessä. Suomalaisten yliopistojen ja tutkijoiden vuosikymmeniä jatkunut määrätietoinen tutkimustyö on ollut ja tulee olemaan hyvin hyödyllistä kaikille osapuolille”, sanoo laboratorion johtaja Christoph Quitmann. ”Tavoitteemme on laajentaa yhteistyötä niiden eri maiden yliopistoyhteenliittymien ja myös teollisuuden kanssa, jotka tarvitsevat MAX IV:n edistynyttä tutkimusteknologiaa ja kapasiteettia.”

FIMAX-yhteenliittymä tulee jatkossa yhdistämään MAX IV -laboratorion käytöstä kiinnostuneita suomalaisia yliopistoja ja muita organisaatioita.

Oulun yliopiston nano- ja molekyylisysteemien ja terästutkimuksen edustajat vierailivat MAX IV -laboratoriossa 15.12. neuvottelemassa tiivistyvästä yhteistyöstä. Kuvassa vasemmalta: tutkimusinsinööri Rainer Pärna (MAX IV), apulaisprofessori Samuli Urpelainen (MAX IV), professori Timo Fabritius (Oulun yliopisto, prosessimetallurgia), johtaja Christoph Quitmann (MAX IV), yliopistotutkija Mahesh Somani (Oulun yliopisto, materiaali- ja tuotantotekniikka), professori Marko Huttula (Oulun yliopisto, nano- ja molekyylisysteemit), yliopistotutkija Antti Kivimäki (Oulun yliopisto, FinEstBeAMS, MAX IV), yliopistotutkija Wei Cao (Oulun yliopisto, nano- ja molekyylisysteemit), professori Jukka Kömi (Oulun yliopisto, materiaali- ja tuotantotekniikka), tutkijatohtori Ville-Valtteri Visuri (Oulun yliopisto, prosessimetallurgia). Kuva: Lundin yliopisto

 

Viimeksi päivitetty: 21.12.2017