Infotech Oulun tutkimusprojektit vahvistettu nelivuotiskaudelle 2018–2021

Oulun yliopisto edistää systemaattisesti strategisten fokusalojen korkealuokkaisen tutkimuksen edellytyksiä ja kärkiportfolion muodostumista valitsemalla avointen hakujen ja kansainvälisen paneeliarvioinnin perusteella määräaikaisia tutkimusprojekteja, joiden resursoimista vahvistetaan monitieteisten fokusinstituuttien kautta. Monitieteisiä temaattisia kokonaisuuksia koordinoivat fokusinstituutit ovat Biocenter Oulu, Eudaimonia-instituutti, Infotech Oulu ja Kvantum-instituutti. Nämä instituutit tukevat tieteenalojen välistä verkottumista, poikkitieteellisiä hankkeita ja tohtorikoulutusta ylittäen tiedekuntarajat.

Oulun yliopisto on tehnyt sopimuksen hakemusten arvioijien valitsemisesta Suomen Akatemian kanssa. Tieteellisen arvioinnin perusteella valitut tutkimusprojektit ja tohtorikoulutus toteutetaan tiedekuntien tutkimusryhmissä. Yhteensä tutkimuksen fokusaloilla vuonna 2018 tuetaan 49:ää strategista määräaikaista kärkiprojektia; näitä projekteja on kaikissa tiedekunnissa ja laajasti eri tutkimusyksiköissä.

Infotech Oulu koordinoi tutkimuskokonaisuutta "Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa", jossa tutkimuksen kohteina ovat havainnointi, jokapaikan langattomat sensorijärjestelmät, langaton viestintä sekä muut uudenlaiset palvelut ja järjestelmät. Tutkimus suuntautuu tulevaisuuden tietoinfrastruktuurien lisäksi ihmisryhmien, yhteisöjen ja yhteiskuntien tapoihin omaksua teknologiaa.

Infotech Oulun projektien hakuaika päättyi 30.1.2017. Hakemuksia tuli 36 kappaletta. Rehtorin nimittämä, riippumaton kansainvälinen tieteellinen paneeli vertaisarvioi hakemukset Suomen Akatemian kriteerien mukaisesti. Keskeisiä kriteerejä olivat mm. hakijan tieteelliset meriitit ja asema tutkimusalallaan, tutkimussuunnitelman uutuusarvo ja toteutettavuus, ansiot tutkijankoulutuksessa sekä suunnitellun tutkimuksen merkittävyys ja vaikuttavuus.

Paneelin suositusten perusteella rehtori on päättänyt hyväksyä yhteensä 12 projektia Infotech Ouluun kaudelle 2018–2021:

Bennis Mehdi, ITEE: Proactive and Context-Aware Networks under Reliability and Latency Constraints: NOOR.

Codreanu Marian, ITEE: Sparsity-Aware Online Signal Processing with Compressive Sensing (PROVING).

Hadid Abdenour, ITEE: Vision Sensing Technologies for Healthcare Diagnosis.

Heikkilä Janne, ITEE: Vision-based 3D perception for mixed reality applications.

Jantunen Heli, Kordas Krisztian, Juuti Jari, Myllymäki Sami, Hannu Jari, ITEE: Environment digitisation and interactions by embedded self-sustainable systems – ENTITY.

Lehtomäki Janne, Khan Zaheer, Destino Giuseppe, ITEE: IoT Localization Systems Using Shared Access in Radar Bands (IOTRAD).

Meglinski Igor, ITEE: TWIsted LIGHT for digital tissue diagnosis (TWILIGHT).

Pirttikangas Susanna, ITEE: Personalization, Privacy and Quality Control for MaaS with Blockchain (TrustedMaaS).

Riekki Jukka, Sillanpää Mikko, ITEE, FSci: Bayesian Trusted Edge Analytics (B-TEA).

Röning Juha, Vainio, Seppo: ITEE, FBMM: Sensor Within: Harnessing Human Biology for Sensing Applications.

Saarakkala Simo, Nieminen Miika, FMed: Prediction and decision support systems for knee osteoarthritis.

Zhao Guoying, ITEE: Towards Reading Micro-expressions in the Real World.

Jokaiselle Infotech Ouluun valitulle projektille ohjataan strategista tukea tutkijatohtorin ja tohtorikoulutettavien paikkojen muodossa yhteensä noin 330 000 – 444 000 € vuosina 2018–2021. Paikat tullaan täyttämään yliopiston HR-ohjeistuksen mukaisesti.

Viimeksi päivitetty: 4.1.2018