Tulevaisuuden terveydenhuollon uudet digitaaliset ratkaisut

Nykyisin syntyy valtava määrä digitaalista tietoa kaikilla ihmisen terveyteen liittyvän tutkimuksen eri tasoilla. DigiHealth-profiloitumisalueella luomme monitieteelliseen huippututkimukseen perustuvan tutkimuskeskittymän, missä kehitetään ja validoidaan uusia digitaalisia teknologioita terveydenhuollon eri osa-alueille. Tutkimus keskittyy eri sairauksien diagnostiikan parantamiseen sekä yksilöllisten hoitomenetelmien valitsemiseen ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen digitaalisen data-analyysin pohjalta. Profiloitumisalue vahvistaa ja yhdistää jo olemassa olevaa Oulun yliopiston vahvaa perustutkimusta lääketieteessä, langattomissa antureissa ja -järjestelmissä sekä terveysteknologiassa.

Digihealth-profiloitumisalueen tutkimus on erittäin monitieteellistä ylittäen sekä fokusalue- että tiedekuntarajat. DigiHealth-profiloitumisalue koordinoidaan Infotech Oulu -fokusinstituutista.

Johtaja: Professori Simo Saarakkala, Infotech Oulun tieteellinen johtaja
Varajohtaja: Työelämäprofessori Jarmo Reponen, lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö

 

Fibroottiset sairaudet – Sidekudoksen muodostumisen merkitys monitekijäisten kroonisten sairauksien ja ikääntymiseen liittyvien terveysongelmien etiologiassa

Elinikäisen terveyden fokusalueella Oulun yliopiston tutkimuksen profiloitumisteemana ovat fibroottiset sairaudet ja niiden toiminnallinen genomiikka. Teemaan liittyvä tutkimus saa rahoitusta Suomen Akatemialta, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen tutkimuksen profiloitumista. 

Fibroosilla on tärkeä merkitys monien kroonisten, monitekijäisten sairauksien synnyssä. Fibroosi on arpeutumisprosessi, jossa terve kudos korvautuu sidekudoksella. Tila voi johtaa elinvaurioihin ja pahimmillaan jopa kuolemaan. Toistaiseksi fibroosiin ei ole saatavilla ennaltaehkäisevää tai parantavaa hoitoa.

Tavoitteenamme on tuottaa uutta tietoa fibroosiin liittyvistä molekyylitason ja epidemiologisista mekanismeista monitekijäisten kroonisten sairauksien ja ikääntymiseen liittyvien terveysongelmien yhteydessä. Tutkimusta tehdään osana innovatiivista biolääketieteellistä ekosysteemiä, mikä mahdollistaa nopean lääkekehityksen ja uusien diagnostisten menetelmien tehokkaan luomisen

Tutkimusta tehdään yliopiston strategisissa fokusinstituuteissa Biocenter Oulussa ja Eudaimoniassa sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston yhteistyöorganisaatio MRC:ssä, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa, lääketieteellisessä tiedekunnassa sekä humanistisessa tiedekunnassa.

 

Johtaja: Prof. Johannes Kettunen, Biocenter Oulun tieteellinen johtaja

Varajohtaja: Prof. Juhani Junttila, MRC Oulun johtaja