Yhteistyö ja vaikuttavuus

Elinikäinen terveys

 

Keksinnöt ja liikeideat

Yliopiston tutkimus tuottaa monenlaisia tuloksia: uutta tietoa, biologisia materiaaleja, ohjelmistoja, tietokantoja, keksintöjä ja liikeideoita. Ne tarjoavat pohjan julkaisuille ja yhteistyöprojekteille, mutta myös uuden liiketoiminnan luomiselle.

Yliopiston työntekijät tekevät noin 60 keksintöilmoitusta vuosittain. Noin 15 % niistä tulee elinikäisen terveyden tutkimuksen fokusalueelta, ja yliopisto patentoi niistä yhden tai kaksi vuosittain. Tavoitteena on joko lisensoida patentoidut keksinnöt tai muodostaa niihin perustuva startup-yritys. 

Keksintöjä ja liikeideoita voidaan kehittää pidemmälle esimerkiksi Tekesin rahoittamilla TUTLI-projekteilla. Rahoitus tähtää uusien tutkimuspohjaisten liiketoimien synnyttämiseen, eli uusiin startup-yrityksiin tai lisensseihin. 

 

Startup-yritykset

Vuosittain perustetaan 2–4 uutta tutkimuslähtöistä startup-yritystä. Kaikkiaan Oulun yliopistossa on viimeisen kymmenen vuoden aikana syntynyt yli 60 tutkimuslähtöistä startup-yritystä. Osa niistä perustuu elinikäisen terveyden fokusalueella tehtyyn tutkimukseen. Esimerkiksi

BBS (Bioactive Bone Substitutes) kehittää biologisesti aktiivisia lääkintävälineimplantteja ortopedisen kirurgian tarpeisiin.

Chain Antimicrobials on lääkintävälineyritys ennaltaehkäisevien antibioottien alalla. Sen lippulaivatuote on tarkoitettu virtsatietulehdusten ennaltaehkäisyyn.

Cerenion kehittää menetelmiä tehohoitopotilaiden aivojen toiminnan mittaamiseen.

 

Verkostot ja kumppanit

Biotieteiden ja biolääketieteen tutkimuksen vaikuttavuus rakentuu avoimelle yhteistyölle teollisuuskumppaneiden ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa OuluHealth-ekosysteemissä. OuluHealth on yksi Oulun innovaatioallianssin viidestä ekosysteemistä, innovaatioiden kiihdyttämiseen tähtäävä yhteistyöympäristö, joka yhdistää yritykset, tutkijat ja terveydenhuollon julkisen sektorin.

Tutkimusryhmät elinikäisen terveyden tutkimuksen fokusalueella tekevät tiivistä yhteistyötä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa (linkki). Medical Research Center Oulu (MRC Oulu) on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston strateginen yhteistyöorganisaatio, joka edistää korkeatasoisen, kliinisen tutkimuksen tekemistä ja alan kansainvälistymistä sekä tehostaa lääketieteellisen tutkimuksen hyödyntämistä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa sairaanhoitopiirin ja yliopiston toiminta-alueella. Yhdessä Biocenter Oulun kanssa ne koordinoivat terveys- ja biotieteiden tohtoriohjelmaa Oulun yliopistossa.

Pohjois-Suomen kohortit (NFBC) koostuvat tutkimus-aineistoista ja biologisista näytteistä, jotka on kerätty laajoissa väestötutkimuksissa. Niitä hallinnoi lääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluva NFBC:n projektikeskus. NFBC tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Oululaiset tutkijat ovat kumppaneina kahdessa suuressa epigenetiikkaan liittyvässä projektessa, joita EU on rahoittanut vuodesta 2012 lähtien (EpiMigrant ja EurHealthAging). Lisäksi tutkijat koordinoivat DynaHealth-projektia (EU:n rahoittama vuodesta 2015) ja ovat kumppanina LifeCycle-projektissa (EU:n rahoittama vuodesta 2017).

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopisto, Nordlab-laboratorio ja Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit perustivat Pohjois-Suomen Biopankki Borealiksen vuonna 2015. Biopankki Borealis tarjoaa tutkijayhteisölle pääsyn ammattimaisesti ylläpidettyihin näytekokoelmiin, jotka on yhdistetty kliiniseen terveystietoon ja jatkuvasti karttuvaan tutkimustietoon sekä tarjoaa näytteiden säilytykseen, , hallinnointiin ja tiedonlouhintainfrastruktuureihin liittyviä palveluja.

Biocenter Oulun tutkimusinfrastruktuurit palvelevat akateemisia ja muita asiakkaita tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Nämä infrastruktuurit kuuluvat maanlaajuiseen Biokeskus Suomi -tutkimusinfrastruktuuriverkostoon ja ovat osa kansainvälisiä ESFRI Infrafrontier, Euro-BioImaging ja Instruct -infrastruktuureita.

Oulun yliopistolla ja Ulmin yliopistolla Saksassa on yhteinen luonnontieteiden ja biolääketieteen alan tohtoriohjelma. Oulun yliopiston terveys- ja biotieteiden tohtoriohjelma ja Ulmin kansainvälinen molekyylilääketieteen tutkijakoulu koordinoivat ohjelmaa, joka on kummassakin yliopistossa avoin laajalle tutkijayhteisölle, muun muassa biotieteiden ja muiden tieteenalojen, kuten tieto- ja viestintätekniikan, poikkitieteellisille tutkimusprojekteille.

Yliopiston tehtäviin kuuluu jakaa ja hankkia tietoa yleisölle merkityksellisistä aiheista. Vuosina 2015–2017 Biocenter Oulu koordinoi Geenit ja yhteiskunta –nimistä Argumenta-projektia, jota rahoitti Suomen Kulttuurirahasto. Projektin tavoitteena oli edistää geenitutkimusta koskevaa tieteidenvälistä vuoropuhelua ja tiedonvälitystä sekä arkipäiväistää tieteellistä geenitietoa päättäjille ja suurelle yleisölle. Projektin yhteydessä järjestettiin yli 30 yleisöseminaaria ja luentoa yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaisten asiantuntijoiden ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Hankkeen yhteydessä tuotettu kirja Kiehtovat geenit julkaistiin elokuussa 2017 (Kustannus Oy Duodecim).