Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus tarkastelee tietoon liittyviä ilmiöitä erilaisissa arkielämän ja työn ympäristöissä. Opinnoissa tutustutaan ihmisten tapoihin hankkia ja välittää tietoa sekä tiedon ja muun kulttuurillisen sisällön tuotantoon, organisointiin ja arviointiin.

Elina Kähön alumnitarina

Viimeksi päivitetty: 31.1.2018