Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimuksen ammattilaiset ovat perehtyneet ihmisten tapoihin hankkia ja välittää tietoa sekä tiedon tuotantoon, organisointiin ja arviointiin. Näitä taitoja tarvitaan esimerkiksi tietoasiantuntijan, informaatikon ja tietopalveluiden tehtävissä.

Elina Kähön alumnitarina

Viimeksi päivitetty: 31.1.2018