6G jatkoon Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa

Suomen Akatemia on valinnut kahdeksan ehdotusta lippulaivaohjelmansa jatkokäsittelyyn. Valittujen joukossa on Oulun yliopiston 6G-osaamiskeskittymähanke 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem.

Jatkoon päässeet hakemukset käsitellään seuraavaksi kahdessa kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa, joista toinen arvioi hakemusten tieteellistä tasoa ja toinen tutkimuksen vaikuttavuutta. Ohjelmaan valittavista hakemuksista päätetään 18.4.2018. Akatemian lippulaivaohjelmassa on varattu 25 miljoonan euron rahoitus 2-4 hakemukselle.

Oulun yliopiston lippulaivahankkeessa on tavoitteena luoda syvällistä 6G-osaamista tulevaisuuden älykkäiden järjestelmien mahdollistamiseksi. Tutkimuksessa ja innovoinnissa keskitytään yritysten tukemiseen 5G:n käyttöönotossa, 6G teknologiakehitykseen, digitalisaation kiihdyttämiseen sekä Suomen edelläkävijyyden varmistamiseen 6G-kehityksessä. Oulun yliopiston toimintamallissa korkeatasoinen tieteellinen tutkimus yhdistyy tehokkaaseen ekosysteemien innovaatiotoimintaan.

Tulevaisuuden tietoliikenne ja erityisesti langaton tietoliikenteen tutkimus on yksi Oulun yliopiston tutkimuksen profiilialoista.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelman tarkoituksena on vahvistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja vaikuttavuuden osaamiskeskittymiä niiden laadun ja vaikuttavuuden nostamiseksi entistä korkeammalle tasolle.

Suomen Akatemia valitsi hakemukset lippulaivaohjelman jatkoon (10.1.2018)

 

Viimeksi päivitetty: 22.1.2018