Yhteistyö ja vaikuttavuus

Digitalisaatio ja älykäs yhteiskunta

 

Keksinnöt ja liikeideat

Yliopiston tutkimus tuottaa monenlaisia tuloksia: uutta tietoa, materiaaleja, menetelmiä, laitteita, ohjelmistoja, tietokantoja, keksintöjä ja startup-yrityksiä. Nämä tarjoavat pohjan julkaisuille ja yhteisille projekteille sekä uuden liiketoiminnan luomiselle.

Yliopiston työntekijät tekevät vuosittain keskimäärin 60 keksintöilmoitusta, joista puolet tehdään Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa -fokusalueella. Keksinnöistä 10-20 % siirretään jatkokehitettäväksi ICT-alan yrityksiin. Osa keksinnöistä päätyy patentoitavaksi yliopiston toimesta sekä kaupallistettavaksi tai lisensoitavaksi uusien startup-yritysten kautta.

Keksintöjä ja liikeideoita voidaan jatkokehittää Tekesin TUTLI-projekteissa. Tämä rahoituksen avulla kehitetään tutkimuksesta liiketoimintaa, joka tähtää uuden liiketoiminnan kehittämiseen tutkimuksen avulla (uusia startup-yrityksiä tai lisenssejä).  

 

Startup-yritykset

Oulun yliopistoon perustetaan vuosittain 2-4 uutta startup-yritystä. Viimeisten 10 vuoden aikana on perustettu yli 60 tutkimuslähtöistä startup-yritystä, joista puolella on juuret Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa -fokusalueella.  Viimeisimpiä kansainvälistä tunnustusta saaneita startup-yrityksiä ovat: 

IndoorAtlas – Kehittää magneettikenttään perustuvaa sisätilapaikannusta. Yritys sai laajaa huomiota julkistaessaan palvelunsa kesällä 2013. Viimeisten vuosien aikana yritys on saanut useita sijoituksia pääomasijoittajilta.

KNL Networks (aiemmin Kyynel) – Kehittää langattomia viestintäjärjestelmiä hyödyntäen korkeita maanpäällisiä radiotaajuuksia. Nämä järjestelmät voivat tarjota globaaleja yhteyksiä esimerkiksi laivaliikenteelle.

Valossa Labs – Valossa luo älykästä videoanalyysiteknologiaa, joka mahdollistaa luonnollisen tavan löytää videosisältöä. Valossa on erikoistunut videoiden syväsisältöihin ja on kehittänyt koneoppivan järjestelmän, joka pohjautuu kuvantunnistukseen ja luonnollisen kielen käsittelyyn.

 

Verkostot ja partnerit

Oulun yliopisto on jäsenenä Oulun innovaatioallianssissa (OIA). Tämä julkisten ja yksityisten toimijoiden muodostama allianssi pyrkii vahvistamaan Oulua pohjoismaiden nopeimmin kasvavana kaupunkiseutuna. OIA:n ydintoiminta muodostuu viiden ekosysteemin toiminnoista sisältäen ICT ja digitalisaatio -ekosysteemin.  

HILLA – Kansallinen kasvu- ja innovaatio-ohjelma Hilla on kehittänyt ja pilotoinut vuodesta 2015 lähtien uudenlaisia digitalisaatiota eteenpäin vieviä yritys-tutkimus liiketoimintaekosysteemejä. Hilla rakentaa liiketoiminta-alueiden tarpeisiin täsmäytettyjä innovaatioita suoraan markkinoille. Verkostomainen liiketoimintapotentiaaliin ja erikoistumiseen perustuva toimintatapa luo osallistuville yrityksille merkittävän voimavaran tutkia, kehittää ja myydä haluttuja kokonaisuuksia kansainvälisille asiakkaille. Oulun yliopisto toimii vastuullisena osapuolena Hillassa.

CEMIS – Centre for Measurement and Information Systems on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja CSC -Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMIS keskittyy valtakunnallisesti tärkeiden sovellusalojen, kuten kehittyvän biotalouden, kaivannaisteollisuuden, liikunta- ja hyvinvointialan sekä peli- ja simulaattoriteknologian mittaus- ja tietojärjestelmäosaamisen kehittämiseen.

Analytics+ - Suurin pohjoismainen analytiikan keskittymä. Analytics+ tarjoaa helpon liitynnän mille tahansa liiketoiminnalle, joka etsii parasta data-analytiikan kumppania tiettyihin erikoistarpeisiin. Analytics+ hyödyntää uusia dataliiketoiminnan malleja yhteistyössä parhaiden analytiikkaan erikoistuneiden yritysten ja tutkijoiden kanssa. Tällä hetkellä yli 200 dataan erikoistunutta huippuosaajaa ja 26 teollista kumppania toimivat aktiivisesti Analytics+ verkostossa. Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT toimivat vastuullisina osapuolina Analytics+ keskittymässä.  

SuperIoT - Suomalainen IoT allianssi- ja kehitysohjelma, joka pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaisia IoT- ja digitalisointiratkaisuja sensoreista langattomiin järjestelmiin sekä data-analytiikkaan liittyen. SuperIoT -allianssissa on mukana yli 120 teollista kumppania. Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT toimivat vastuullisina osapuolina SuperIoT -keskittymässä.

The Joint Center for Future Connectivity - Nokia Bell Labsin ja Oulun yliopiston kanssa perustettu keskus pyrkii olemaan maailman johtava 5G:n ja uudempien radioteknologioiden sekä järjestelmäarkkitehtuurien kehittäjä. Keskuksen projektiluontoiset tutkimus- ja harjoittelutoiminnot vahvistavat innovatiivista teollisuuden ja tieteellisen tutkimuksen yhteistyötä, jotta langattoman tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata.

Suomalais-amerikkalainen yhteistyö on vahvaa tulevaisuuden langattomien verkkoteknologioiden kehityksessä WiFiUS-instituutin osalta. Instituutin toimintaa johtaa ja koordinoi Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications (CWC) -tutkimusyksikkö.

Suomen ja Kiinan välinen yhteistyö konenäön, koneoppimisen sekä affektiivisen laskennan osalta on hyvin vahvaa. Yhteistyön puitteissa useita vierailevia kiinalaisia tutkijoita on työskennellyt Oulussa ja Oulun yliopiston tutkijoita on vieraillut kiinalaisissa yliopistoissa sekä tutkimuslaitoksissa. Yhdessä on myös osallistuttu Kiinan alueelliseen 100 talenttia -ohjelmaan. Tämä kaikki on johtanut uusiin tutkimusprojekteihin sekä useisiin yhteisjulkaisuihin johtavissa tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa. 

Vuonna 2017 Oulussa aloitettiin tiivis yhteistyö ohjelmistojen ja tietoturvaan liittyvän tutkimuksen osalta S2ERC (Software Engineering Research Centre) tutkimuslaitoksen kanssa. S2ERC on osa NSF:n (National Science Foundation) teollisuuden ja yliopistojen yhteistä tutkimuskeskusta (I/UCRC), joka on toiminut USA:ssa vuodesta 2010. S2ERC:n tavoitteena on ohjelmistojen ja järjestelmien tietoturvallisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta. Tämä tutkimusyhteistyö mahdollistaa Oulun yliopistolle ja sen yhteistyökumppaneille uusimpien tietoturvaan ja ohjelmistoteknologioihin liittyvän tutkimuksen ja kehityksen yhdessä S2ERC kanssa.

EIT Digital -yhteisö tukee Euroopan digitaalista murrosta panostamalla digitaaliseen innovointiin ja yrittäjyyskoulutukseen. EIT Digital on yksi kuudesta Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (European Institute of Innovation and Technology) innovaatioyhteisöstä, jotka on perustettu edistämään koko innovaatioketjun kattavaa yhteistyötä: koulutustoimet, tutkimuksen viemisen markkinoille, innovaatioprojektit sekä erilaiset yrityshautomo ja -kiihdyttämö toimet. Yhteisöissä toimivat niiden edustamien teemojen kannalta merkittävimmät eurooppalaiset yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset. EIT Digital –yhteisön fokusalueina ovat digitaalinen teollisuus, digitaaliset kaupungit, digitaalinen hyvinvointi sekä digitaaliset infrastruktuurit. Oulun yliopisto on yksi yhteisön ydinpartnereista ja kuuluu Helsinki Node -aluekeskukseen, joka koordinoi toimintoja alueellisesti.