Yhteistyö ja vaikuttavuus

Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö

 

Keksinnöt ja liikeideat

Oulun yliopistossa tehtävä tutkimus tuottaa uutta tietoa ja innovaatioita kuten mm. uusia biomateriaaleja, tuotteita ja palveluja teollisuuden käyttöön, tietokantoja, keksintöjä ja liikeideoita. Yhdessä tutkimuksen julkaisutoiminnan kanssa tämä muodostaa pohjan yhteistyöprojekteille sekä luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

Yliopiston työntekijät tekevät vuosittain noin 60 keksintöilmoitusta. Osa keksinnöistä siirretään suoraan yrityksille jatkokehittelyä varten, kun taas osan patentoi yliopisto ja osa kaupallistetaan uusien start-upien tai lisensioinnin kautta.  

Keksintöjä ja liikeideoita on kehitetty edelleen mm. Tekesin rahoittamassa TUTLI-hankkeessa. Rahoituksen tavoitteena on ollut uuden, tutkimukseen perustuvan liiketoiminnan aikaansaaminen (start-upit, lisenssit). 

 

Start-upit

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Oulun yliopistossa on syntynyt yli 60 tutkimukseen perustuvaa start-up –yritystä, vuosittain niitä on perustettu 2-4.  Maa-lähiavaruussysteemi ja ympäristömuutos –painoalalla on syntynyt mm. seuraavat yritykset:

  • Chain Antimicrobials kehittää ja tuottaa lääkinnällisiä laitteita, joilla voidaan estää infektioita.
  • NBTec Oy suunnittelee, valmistaa ja myy veden ja jäteveden käsittelylaitteita. Yritys tuottaa eko-, kustannus- ja materiaalitehokkaita käsittelylaitteistoja mm. teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin.
  • Sangen valmistaa oluita, siidereitä, giniä, viskiä ja muita alkoholijuomia, joiden valmistusprosessi perustuu bioprosesseihin, mikrobiologiaan, biologiaan, kemiaan, tislaukseen ja vesien hallintaan liittyvään tutkimus- ja kehitystyöhön.
  • WMZ-NanoSurfaces tarjoaa uudenlaisia tehokkaita ratkaisuja valon käsittelyyn ja puhtaaseen aurinkoteknologiaan. Menetelmät perustuvat patentoituihin luontoa jäljitteleviin innovaatioihin, jotka on kehitetty yhteistyössä maailman johtavien tutkijoiden kanssa.

 

Verkostot ja yhteistyökumppanit

Oulun innovaatioallianssi OIA on Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Oamkin, Osekkin, VTT:n, PPSHP:n, Luken ja Technopolis Oyj:n yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on viedä Oulu maailman huipulle valituilla viidellä painopistealueella. OIA:n Teollisuus 2026 on avoin innovaatioekosysteemi, jonka tarkoitus on kohdistaa alueen korkean tason tutkimus ja osaaminen teollisuuden tarpeisiin. Ekosysteemin keskeinen missio on olla metalli- ja konepajateollisuuden ja ekoinnovatiivisten ratkaisujen halutuin yhteistyökumppani vertaistensa joukossa. Teollisuus 2026 verkostojohtaja on Oulun yliopisto.

Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskus tuottaa ajankohtaista tietoa arktisilta alueilta. Sodankylän Arktisessa avaruuskeskuksessa vastaanotetaan, jalostetaan, jaellaan ja arkistoidaan satelliittien välittämiä havaintoja ja hyödynnetään tietoa tutkimuksessa ja erilaisissa palveluissa. Tietoa hyödyntävät esimerkiksi ympäristö- ja turvallisuusviranomaiset. Arktisen avaruuskeskuksen (FMI ASC) yhteistyökumppaneita ja rahoittajia ovat muun muassa kansainväliset avaruusjärjestöt (ESA, EUMETSAT, NASA, NOAA), EU ja useat muut kansalliset organisaatiot ja tutkimuslaitokset kuten Suomen ympäristökeskus SYKE ja Oulun yliopiston Sodankylän Geofysiikan Observatorio.

Suomen geotieteiden tutkimuslaboratorio on GTK:n, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Oulun yliopiston ja Åbo Akademin yhteishanke. Laboratorio toimii kansallisena ja kansainvälisenä geotieteiden alan verkostoitumispisteenä, joka levittää tietoa uusista tutkimusmenetelmistä ja niiden tuomista mahdollisuuksista yhteiskunnan ja yritysten toiminnan edistämiseksi.

Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen lajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi. Keskuksen ylläpitämässä Laji.fi -portaalissa käyttäjät voivat tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista sekä pitää kirjaa ja jakaa omia luontohavaintojaan. Oulun yliopisto on Suomen Lajitietokeskuksen yhteistyökumppani.

Suomen ilmastopaneeli on riippumaton, ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteen alojen huippututkijoiden muodostama paneeli, jonka valtioneuvosto nimittää. Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä ja antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. Professori Maria Kopsakangas-Savolainen edustaa paneelissa Oulun yliopistoa.

Tulanet on kymmenen suomalaisen tutkimuslaitoksen yhteenliittymä. Verkosto vahvistaa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa. Lisäksi se edistää tieteidenvälistä tieteellistä tutkimusta ja vahvistaa päätöksentekoa tukevaa asiantuntijatyötä. Tulanet edistää myös tutkimuslaitosten yhteistyötä korkeakoulujen, elinkeinoelämän, valtion hallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa.

EISCAT on  tieteellinen kansainvälinen järjestö, joka mittaa tutkien avulla Maan lähiavaruutta ja sen kytkeytymistä ilmakehään pohjoisilla alueilla. EISCAT mittausasemat sijaitsevat Kiirunassa Ruotsissa; Sodankylässä Suomessa, Tromssassa Norjassa ja Longyearbyenissa Huippuvuorilla.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä valmistelee Suomen osallistumista kansainvälisen, hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n toimintaan. IPCC tarjoaa hallituksille riippumatonta tieteellistä tutkimustietoa, skenaarioita ja riskiarvioita ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä.  Suomen työryhmää johtaa Ilmatieteen laitos ja Oulun yliopistoa työryhmässä edustaa professori Riitta Keiski.