Arktiset vuorovaikutukset: Globaalien muutosten seuraukset ja niiden lieventäminen pohjoisessa luonnossa ja yhteiskunnassa

Arktiset vuorovaikutukset ovat Oulun yliopiston yhtenä profiloitumisteemana sen strategisella tutkimusfokusalueella Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö. Teema saa rahoitusta Suomen Akatemian rahoitusinstrumentista, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisten yliopistojen tutkimuksen profiloitumista.

Arktisen alueen lämpeneminen uhkaa pohjoisen elintärkeitä ekosysteemejä, jotka perustuvat luonnon vesi-, hiili- ja ravinnekierron prosesseihin. Nopeat muutokset ovat vaaraksi sekä pohjoisen perinteisille kulttuureille ja elinkeinoille että turismille. Globaalien muutosten seurauksien ymmärtäminen ja lieventäminen pohjoisilla alueilla on tärkeää globaalisti, ja elintärkeää Suomelle.

Tavoitteena on ymmärtää globaalin muutoksen seurauksia ja prosesseja integroidusti sekä luonnon että yhteiskunnan näkökulmasta, ja löytää kestäviä ratkaisuja luonnon resurssien hyödyntämiseen, muutosten seurausten lieventämiseen ja paikallisten yhteisöjen elinkelpoisuuden parantamiseen pohjoisilla alueilla.

Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston strategisissa Kvantum ja Thule -fokusinstituuteissa, sekä luonnontieteellisessä, teknillisessä ja humanistisessa tiedekunnassa.

 

Johtaja: Prof. Bjørn Kløve, Kvantum-instituutti, Oulun yliopisto

Varajohtaja: Prof. Jeffrey Welker, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

 

Lue lisää