Älykkäitä mittauksia karjan ruokintaan ja terveyteen

Karjan ruokinnan ja hyvinvoinnin seurantaan ratkaisuja kehittävä maaseudun innovaatioryhmä eli EIP-ryhmä aloitti vuoden alusta toimintansa Kainuussa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön ja ProAgria Kainuun vetämänä.

Innovaatioryhmässä toimii lisäksi kahdeksan kainuulaista maaseutuyrittäjää, ohjelmistoja ja verkkopalveluja maatiloille tuottava MTech Digital Solutions Oy, rehunäytteenottokairoja valmistava Semes Oy, ProAgrian valtakunnallinen ruokinnan ja automaatiolypsyn asiantuntija sekä paikallisten eläinlääkäreiden edustaja.

Tällä hetkellä Suomessa toimii kahdeksan maaseudun EIP-ryhmää. Toimintansa aloittava ryhmä on Kainuussa ensimmäinen. Maaseudun innovaatioryhmät ratkovat alkutuotannon ongelmia, millä pyritään parantamaan maa- ja metsätalouden tuottavuutta ja tehokkuutta. Innovaatioryhmän toiminnassa yhdistyy alan yrittäjien käytännön osaaminen ja asiantuntijoiden tieto.

Kainuun innovaatioryhmä kehittää Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU) – hankkeessa tilakäyttöön soveltuvia mittareita ja niiden tiedonsiirtosovelluksia mittaustulosten tehokasta hyödyntämistä varten. Hankkeen ratkaisuilla pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan viljelijän arkea, mutta myös laskemaan ruokintakustannuksia ja parantamaan tuottavuutta.

Kehityskohteina ovat säilörehun kuiva-aineen määritys sekä kaksi biosensorimittausta lypsylehmien ravitsemuksen tasapainon seuraamiseksi. Lisäksi hankkeessa kokeillaan kaupallista käsikäyttöistä mittaria säilörehunurmen korjuuajan arvioinnissa ja kehitetään säilörehunäytteenottoa sujuvammaksi. Hankkeessa tehdään myös yhteistyötä virolaisten tutkijoiden ja karjataloustoimijoiden sekä toisen suomalaisen, Digipaali EIP-hankkeen kanssa.

Innovaatioryhmän saaminen alueelle on yksi Kainuun alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 keskeisiä tavoitteita. Kainuun EIP-ryhmä sai rahoituksen toimintaansa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta elokuun 2020 loppuun saakka. Viime vuoden valtakunnallisessa rahoitushaussa 36 innovaatioideasta valittiin rahoitettavaksi kolme eläinten ruokintaan ja hyvinvointiin liittyvää EIP-hanketta. EIP on lyhenne sanoista European Innovation Partnership, eurooppalainen innovaatiokumppanuus.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 16.1.2018