Linnanmaan yhteiskampukselle kehitetään yritysaluetta

Oulun Linnanmaan yhteiskampus 2020 -hanke etenee suunnitelmien mukaan. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ryhtyy myös kehittämään Linnanmaalle yritysaluetta yliopistolta vapautuviin tiloihin.

Linnanmaalla rakennetaan parhaillaan Oulun yliopistolle ja Oulun ammattikorkeakoululle yhteistä kampusta. Yhteiskampuksen on määrä valmistua vuonna 2020, jolloin valtaosa Oulun ammattikorkeakoulun toiminnasta muuttaa Linnanmaalle.

Linnanmaan kampukselle peruskorjataan myös moderneja tiloja yrityksille ja yhteiskäyttöisiä tiloja yliopisto-yritysyhteistyölle. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) ryhtyy muokkaamaan yritysaluetta yliopistolta vapautuviin, noin 10 000 neliön tiloihin kampuksen lounaiskulmassa. Hankkeen muutostyöt alkavat arviolta keväällä 2018 ja valmistuvat keväällä 2019. Hankealueella olevat yliopiston väistötilat ovat yksiköiden käytettävissä tarvittavan ajan.

Yritykset lisäävät alueen vetovoimaisuutta ja edistävät yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä.

– Kokemuksemme mukaan yritysten tulo kampukselle hyödyttää sekä oppilaitoksia että yrityksiä. Muun muassa Tampereen Hervannan-kampuksen Kampusareenalla on vain parissa vuodessa syntynyt monta menestystarinaa, ja tilojen kysyntä on ollut erittäin vilkasta. Linnanmaallakin on tämänkaltaiselle tilalle suuri tarve, sanoo SYK:n kampuskehitys- ja markkinointijohtaja Juha Uotila.

– Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksemme tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet monitieteiseen tutkimukseen ja ainutlaatuisen oppimisympäristön opiskelijoille. Yhteistyö tutkimuslaitosten, yritysten ja tulevan naapurimme Oamkin kanssa on tärkeää ja pidämme arvokkaana, että jatkossa yhä useammat kohtaamiset ja yhteistyöprojektit tulevat mahdolliseksi saman katon alla. Uudet yritystilat vahvistavat innovaatiokampusta ja edesauttavat tutkimustulosten hyödyntämistä, Oulun yliopiston yhteistyösuhteista vastaava vararehtori Arto Maaninen sanoo.

– Oamkissa ollaan erittäin tyytyväisiä osallistavaan suunnitteluprosessiin, sillä opiskelijat ja henkilökunta ovat olleet mukana alusta alkaen suunnittelijoiden kanssa miettimässä, millaisissa tiloissa tulevaisuudessa opiskellaan ja työskennellään. Kaiken suunnittelun tulee mielestäni tähdätä siihen, miten uudet tilat parantavat opiskelun ja oppimisen sujuvoittamista ja joustavoittamista, sanoo rehtori Jouko Paaso.

 

Yhteisiin tiloihin palveluja kampuksen kasvavalle opiskelijamäärälle

Kampuksen keskellä sijaitsevia yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteiseen käyttöön tulevia tiloja uudistetaan kasvavan opiskelijamäärän tarpeisiin.  Kampukselle tarvitaan yli 800 uutta lounasruokailupaikkaa sekä tilaa opiskeluun ja erilaisille tapahtumille. Uutta monikäyttöistä ravintola-, opiskelu-, seminaari- ja juhlatilaa suunnitellaan keskeiselle paikalle eläinmuseolta vapautuviin tiloihin.

Tilojen suunnittelu käynnistyi keväällä 2017.Tilojen suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet SYK:n osallistavan suunnitteluprosessin mukaisesti. Suunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy pääsuunnittelijanaan Matti Mastosalo.                  

SYK allekirjoitti tilamuutoksia koskevan vuokrasopimuksen Oulun yliopiston kanssa syyskuussa ja Oamkin kanssa marraskuussa. Yliopiston tilojen rakennustyöt käynnistyivät syksyllä, ja ammattikorkeakoulun tilojen rakentaminen käynnistyy kevättalvella 2018.

 

 

 

Lisätietoja:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

johtaja Juha Uotila, kampuskehitys ja markkinointi

juha.uotila@sykoy.fi

 

Oulun yliopisto

hallintojohtaja Essi Kiuru

essi.kiuru@oulu.fi

 

Oulun ammattikorkeakoulu Oy

hallintojohtaja Marja Sarajärvi

marja.sarajarvi@oamk.fi

 

Viimeksi päivitetty: 18.1.2018