Auringon aktiivisuutta käsittelevä artikkeli nousi verkkojulkaisun luetuimmaksi

Professori Ilya Usoskinin julkaisu A history of solar activity over millennia on noussut tieteellisen Springer-verkkojulkaisun luetuimmaksi astronomiaa käsitteleväksi julkaisuksi. Artikkeli julkaistiin maaliskuussa 2017, ja sitä on ladattu jo yli 7600 kertaa.

Julkaisu käsittelee Auringon aktiivisuuden rekonstruoimista epäsuoria menetelmiä ja historiallisia mittausaineistoja hyödyntämällä. Näiden menetelmien avulla Auringon aktiivisuus pystytään rekonstruoimaan tuhannen viime vuoden ajalta. Artikkeli sisältää rekonstruktiomenetelmien kehityksen historiallisen katsauksen ja yhteenvedon.

Usoskinin tutkimuksessa esitetään yhteenveto Auringon pitkäaikaisen magneettisen aktiivisuuden muutoksista. Aktiivisuuden vaihtelun tunteminen auttaa ymmärtämään Auringon ja tähtien magneettikentän luovan dynamon toimintaa. Artikkelissa käsitellään myös havaitun aktiivisuuden vaihtelun merkitystä dynamoteoriaan.

Usoskinin artikkeli on niin sanottu living-julkaisu, jota päivitetään jatkuvasti uusien tietojen ilmestyessä, joten julkaisu ei koskaan vanhene.

Artikkeli on rinnakkaistallennettu myös Oulun yliopiston kirjaston Jultika-julkaisuarkistoon (http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfi-fe201703061963). Jultikasta se on avattu vuoden 2017 loppuun mennessä 257 kertaa, mikä on varsin hyvin.

Ilya Usoskin työskentelee tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten tutkimuksen ReSoLVE-huippuyksikössä (Research on Solar Long-term Variability and Effects) ja Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatoriossa.

Ilya G. Usoskinin julkaisu: A history of solar activity over millennia

Lista Springerin ladatuimmista astronomian alan artikkeleista

 

Kuva: Auringon äärimmäisen voimakasta ultraviolettivaloa lokakuussa 2014. Kuva: NASA/SDO

Viimeksi päivitetty: 4.7.2018