Simo Saarakkala Infotech Oulun tieteelliseksi johtajaksi

Infotech Oulu koordinoi Oulun yliopiston tutkimusta Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa -fokusalueella, jossa tutkimuksen kohteina ovat havainnointi, joka paikan langattomat sensorijärjestelmät, langaton viestintä sekä muut uudenlaiset palvelut ja järjestelmät. Tutkimus suuntautuu tulevaisuuden tietoinfrastruktuurien lisäksi ihmisryhmien, yhteisöjen ja yhteiskuntien tapoihin omaksua teknologiaa.

Rehtoraatti on nimittänyt filosofian tohtori Simo Saarakkalan Infotech Oulun tieteelliseksi johtajaksi 1.2.2018 alkaen. Saarakkala on peruskoulutukseltaan fyysikko, ja on väitellyt filosofian tohtoriksi vuonna 2007 lääketieteellisestä fysiikasta Kuopion yliopistossa. Oulun yliopistoon hän siirtyi vuonna 2010. Tällä hetkellä hän johtaa lääketieteellisessä tiedekunnassa omaa tutkimusryhmäänsä, joka keskittyy uusien kuvantamismenetelmien kehittämiseen tuki- ja liikuntaelinsairauksien – erityisesti nivelrikon - diagnostiikkaan sekä kudostasolla että potilastutkimuksissa. Uusimpana avauksena hänen ryhmässään kehitetään tekoälyyn pohjautuvia sovelluksia nivelrikon etenemisen ennustamisen hyödyntäen suuria potilasaineistoja. Saarakkalan tutkimusryhmässä tehdään vahvasti poikkitieteellistä tutkimusta yhdistäen lääketiedettä, biotieteitä, lääketieteen tekniikkaa sekä informaatioteknologiaa (datatiedettä).

Oulun yliopisto edistää systemaattisesti strategisten fokusalueidensa korkealuokkaisen tutkimuksen edellytyksiä ja kärkiportfolion muodostumista.  Fokusalueiden monitieteisiä temaattisia kokonaisuuksia koordinoivat fokusinstituutit ovat Biocenter Oulu, Eudaimonia-instituutti, Infotech Oulu ja Kvantum-instituutti. Nämä instituutit tukevat tieteenalojen välistä verkottumista, poikkitieteellisiä hankkeita ja tohtorikoulutusta ylittäen tiedekuntarajat.

http://www.mipt-oulu.fi/saarakkala-group/

Viimeksi päivitetty: 31.1.2018