Työhyvinvointi kiinnosti avoimilla aamukahveilla

Tutkimusta Stagelle -tilaisuudessa tutkijat tarjosivat tieteellistä näkökulmaa työhyvinvointiin. Uusi tutkimustieto ja yhteistyömahdollisuudet kiinnostivat alueen yrityksiä ja organisaatioita.

Työpaikat muuttuvat monikulttuurisemmiksi myös Pohjois-Suomessa, luovuuden vaatimukset lisääntyvät, nuoret tuovat työpaikoille uusia arvokäsityksiä ja tulevaisuudessa työpäivän ainoa kollega voi olla robotti.

”Monia voi harmittaa, kun oma työteho laskee jossain vaiheessa päivää, mutta robotti painaa sadan prosentin teholla”, sanoo tuotantotalouden tutkijatohtori Arto Reiman.

Isot muutokset ravistelevat työelämää, ja työhyvinvointia joudutaan tarkastelemaan uusista suunnista. Tieteellinen tutkimus voi olla yhtenä apurina kehittämässä organisaatioiden työhyvinvointia ja ratkomassa vaikeita kysymyksiä.

Oulun yliopistossa 9.2. järjestetty Tutkimusta Stagelle -tapahtuma kokosi noin 70 työhyvinvoinnista kiinnostunutta toimijaa ja asiantuntijaa tutustumaan tutkijoiden esittelemään ajankohtaiseen tutkimukseen. Matalan kynnyksen aamukahveilla tutkimusta esiteltiin ensin lyhyillä johdannoilla, minkä jälkeen osallistujat valitsivat viidestä työpajasta kolme itselleen kiinnostavinta.

Vuorovaikutus heijastuu hyvinvointiin

Esimerkiksi tutkijatohtori Teemu Suorsa ja yliopistonlehtori Virva Siira tarkastelevat tutkimuksessaan organisaatioiden vuorovaikutuskäytänteiden kehittämistä.

”Työpaikoilla ei riitä, että yksittäinen ihminen kehittää vuorovaikutustaitojaan, vaan tulokset edellyttävät johdonmukaista ja pitkäjänteistä kehittämistä organisaation eri tasoilla”, Suorsa toteaa.

”Vuorovaikutustaitoja voi onneksi oppia, kun niitä harjoittelee ja saa asiallista palautetta. Keskeistä on myös vuorovaikutustilanteiden johtaminen – ettei esimies ala esimerkiksi kokouksissa terapoida jokaista alaista, vaan palauttaa keskustelun siihen, mitä varten organisaatiossa ollaan.”

Suorsa ja Siira kollegoineen tarjoavat kiinnostuneille organisaatioille vuorovaikutustaitojen koulutusta.

Toivelistalla inspiraatio, ideat ja innovaatiot

Tilaisuudessa oli paljon yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia erityisesti Oulun seudulta. Monilla työhyvinvointi ja henkilöstöasiat ovat osa toimenkuvaa.

Pohto Oy:n toimitusjohtaja Markku Oikarinen pitää mielenkiintoisena ja tervetulleena ideana sitä, että eri tutkimusaloilta keräännytään yhteisen, tärkeän teeman äärelle, tavallaan saman sateenvarjon alle. Oikarinen kertoo, että Pohto on toiminut jo pitkään tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa muun muassa kouluttajayhteistyön kautta. ”Tilaisuus on siksikin kiva, että tällä tapaa tuttuja yliopistolaisia”, hän lisää.

Oulun kaupungin henkilöstösuunnittelija Sanni Saglamer arvelee, että tilaisuudesta saattaa olla hänelle monenlaista hyötyä. Hän tuli hakemaan tapahtumasta inspiraatiota paitsi omaan työhön myös omaa urasuunnitteluaan varten. Saglamer on opiskellut kasvatuspsykologiaa Oulun yliopistossa, joten yliopistoyhteisö on hänelle entuudestaan tuttu.

”Tähän mennessä tilaisuus on ollut tosi mielenkiintoinen. Ajankohtaiseen tutkimukseen on kiva tulla perehtymään”, Saglamer sanoo.

Senior Advisor Kaisu Miettinen Innovation Residence Oy:stä kertoo olevansa kiinnostunut kaikista innovatiivisista menetelmistä. ”Lähdin tänne hakemaan uusia ideoita ja näköaloja sekä tapaamaan ihmisiä”, hän kertoo ja toteaa tilaisuuden vastanneen odotuksia. ”Työyhteisön hyvinvointi koostuu monesta osa-alueesta, mikä on tullut todella hyvin esiin päivän aiheissa.”

Lisätietoja:

Henkilöstöasiantuntija Emilia Vuoti, Oulun yliopisto

Emilia.Vuoti@oulu.fi

puh. 050 375 8055

Viimeksi päivitetty: 9.2.2018