Kiinteistö- ja toimitilasektorin uudet palvelut perustuvat käyttäjäkokemukseen

Tutkijat ja yritykset kehittävät yhteistyössä uusia käyttäjäkokemukseen perustuvia palveluita kiinteistö- ja toimitilasektorille. Tavoitteena on lisätä työn tuottavuutta ja edistää arjen sujumista ja hyvinvointia.

Kehitystyötä tehdään Virtuaalinen palveluympäristö-D-projektissa (Virpa-D), jossa keskitytään käyttäjäpalveluiden tulevaisuuden tarpeisiin, käyttäjäkokemuksen muotoiluun, liiketoimintamalleihin, datan keräämiseen ja analytiikkaan sekä digitaalisten alustojen arkkitehtuuriin.

Projektissa kehitetään ja kaupallistetaan työkulttuurin muutosta tukevia palveluita. Tavoitteena on käyttäjäkokemuksen parantaminen, minkä avulla edistetään sitoutumista yritykseen ja lisätään liiketoiminnallista hyötyä. Uusia palveluita on tarkoitus viedä myös kansainvälisille markkinoille.

Oulun yliopistosta mukana on jokapaikan tietotekniikan, tekoälyn ja liiketoiminta-alan tutkijoita. Hankkeessa tutkitaan, miten ympäristötekijät vaikuttavat tilojen käyttäjien hyvinvointiin, miten heidän hyvinvointinsa muutosta voidaan mitata ja miten tämä muutos saadaan aikaan muokkaamalla tilaolosuhteita tekoälyn avulla.

Oulun yliopistossa pilotointialueena on toiminut Tellus Innovation Arena. Osassa sen tiloja hyödynnetään älykästä valaistuksenohjausta, turvallisuuslaitteistoa ja käyttäjän paikantamista ja sovelletaan myös lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta. Näin voidaan tutkia tilojen käyttäjien hyvinvointia, keskittymistä, työskentelytilojen muokattavuutta, siisteyttä, valaistusta, turvallisuutta, työskentely- ja tukitilojen saatavuutta, ilmanvaihtoa ja lämpötilaa.

Käyttäjäkokemuksen arviointi antaa tietoa käyttäjien tarpeista ja eettisistä tekijöistä, jotka liittyvät hyvinvoinnin mittaamiseen ja jotka saattavat vaikeuttaa palvelujen rakentamista julkisissa tiloissa. Liiketoiminnan näkökulmasta arvioidaan, mitä lisäarvoa käyttäjien tarpeiden täyttyminen antaa ja kuka siitä maksaa.

Virpa-hankekokonaisuus:

Virpa-hankkeissa keskitytään virtuaalisiin palveluympäristöihin, jotka on rakennettu tukemaan kiinteistöjen hallintaa nojautuen talotekniikkaan, pilvipalveluihin ja uudenlaisiin käyttöliittymiin. Projektikokonaisuus kuuluu Business Finlandin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmaan, jossa rahoitetaan korkeatasoista tutkimusta muun muassa tunteista, uudesta teknologiasta ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta.

Virpa-A:ssa Oulun yliopisto kehitti web-pohjaisia 3D-käyttöliittymiä kolmen eri kiinteistön talotekniikalle.

Virpa-B oli kokeilu, jossa tutkittiin päivittäistavarakaupan energiankulutusta, kysyntäjoustoa ja omaa energiantuotantoa. Tarkoituksena oli kehittää säätömalleja automaattisen kysyntäjouston mahdollistamiseksi. Teknologiaa sovelletaan kahdessa S-Ryhmän kohteessa Oulussa.

Virpa-C:ssä Oulun yliopisto tutkii uudenlaisten käyttöliittymien lisäksi talotekniikan langattoman tiedonsiirron ratkaisuja ja niitä hyödyntäviä bisnesmalleja.

Virpa-D:ssä kehitetään uusia palveluja ja ratkaisuja kiinteistö- ja toimitilasektorille. Sen on arvioitu tuottavan 740 miljoonaa euroa liikevaihtoa, 342 miljoonaa euroa vientiä ja yli 1500 uutta työpaikkaa.

Projektissa on mukana yrityksiä sekä tutkimusorganisaatioista Oulun yliopisto, Oulun yliopiston tilapalvelut ja tietohallinto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto.

Oulun yliopistossa hankkeen vastuullinen johtaja on Susanna Pirttikangas Jokapaikan tietotekniikan tutkimusyksiköstä. Yksikön tutkijoista hankkeeseen osallistuvat Minna Pakanen (ennakoiva käyttäjätutkimus), Ekaterina Gilman (data-analyysi) ja Lauri Lovén (hajautettu tekoäly). Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta mukana ovat Petri Ahokangas ja Yueqiang Xu (alustatalouden liiketoimintamallit).

Kuva:

Tellus Innovation Arena Oulun yliopistossa on toiminut VIRPA-C-hankkeessa pilotointialueena, jossa älykästä valaistuksenohjausta, turvallisuuslaitteistoa ja käyttäjän paikantamista hyödynnetään käyttäjäkokemuksen tutkimuksessa.

 

Viimeksi päivitetty: 21.2.2018