University of Oulu, 2017

Oulun yliopistolle laatuleima

Yliopisto on läpäissyt laatujärjestelmän kansainvälisen auditoinnin, jonka toteutti Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Erityistä kiitosta sai laadunhallinnan strateginen johtaminen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on toteuttanut Oulun yliopiston auditoinnin ja antanut korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 28.2.2018 alkaen. Laatuleima osoittaa, että yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Yliopiston laatujärjestelmän kattavuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioitiin kuuden eri auditointikohteen avulla. Tarkastelun kohteena olivat ne menetelmät ja prosessit, joilla yliopisto ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua. Auditointi perustuu yliopiston toimittamaan perusaineistoon ja itsearviointiraporttiin sekä auditointiryhmän vierailuun yliopistossa 17.–19.10.2017. Auditointivierailun aikana auditointiryhmä haastatteli korkeakoulun johdon, opetus- ja muiden henkilöstöryhmien sekä opiskelijoiden ja sidosryhmien edustajia. Eri teemoihin keskittyviin haastatteluryhmiin osallistui yhteensä 144 yliopistolaista.

Oulun yliopiston laatujärjestelmän kokonaisuutta arvioidessaan auditointiryhmä toteaa, että yliopiston laatujärjestelmä tukee koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen strategiaperusteista kehittämistä. Toiminnan kehittämisen nähdään myös perustuvan vahvaan laatukulttuuriin, jossa vastuu toiminnan laadusta on jaettu koko organisaation kesken.

Laatujärjestelmän kehittämissuosituksena auditointiryhmä mainitsi esimerkiksi laatujärjestelmän kehittämiseen yhdenmukaisemmaksi organisaation eri yksiköissä ja vertailtavammaksi yliopiston perustehtävien välillä.

Auditointiprosessi ja auditointiryhmän raportissa esitetyt arviot vahvistivat aiempia käsityksiä yliopiston laatutyön vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Toteutettu laatujärjestelmän auditointi oli osa Karvin toteuttamaa toista korkeakoulujen arviointikierrosta. Korkeakoulujen auditointimalli uudistuu auditointikierrokselle 2018–2024. Uudistetussa auditointimallissa painottuvat korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja koulutuksen opiskelijakeskeisyys.

Auditointiraportti – Audit of the University of Oulu 2018

Karvin tiedote: Laatuleima Oulun yliopistolle – vahvuutena laadunhallinnan johtaminen strategisesti

Viimeksi päivitetty: 1.3.2018