Oulun yliopiston tutkimus esillä arktisen öljyntorjunnan konferenssissa

Arktisen öljyntorjunnan konferenssi kokoaa Ouluun 200 alan asiantuntijaa 7.–8.3.2018. Myös Oulun yliopiston tutkimus on esillä konferenssissa.

Arktisen öljyntorjunnan konferenssi kokoaa Ouluun 200 alan asiantuntijaa 7.–8.3.2018. Myös Oulun yliopiston tutkimus on esillä konferenssissa.

Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa arktiseen öljyntorjuntaan liittyviä kysymyksiä tutkitaan kolmessa eri tutkimusryhmässä. Esimerkiksi Ympäristö- ja kemian tekniikan tutkimusyksikössä on selvitetty öljyn leviämisen mallintamista virtauslaskennan avulla jäisissä olosuhteissa, kun taas Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusryhmässä on perehdytty uusien selluloosapohjaisten superabsorbenttien käyttömahdollisuuksiin öljypäästöjen torjunnassa. Tutkijatohtori Ossi Laitinen tulee esittelemään konferenssissa tällä saralla saavutettuja tuloksia.

Älykäs karttasovellus kehitteillä

Energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä koordinoi kansainvälistä APP4SEA – Arctic prepardness platform for oil spills and environmental accidents -hanketta, joka rahoitetaan Euroopan unionin Northern Periphery and Arctic 2014–2020 -ohjelmasta.  Hanke osuu suoraan konferenssin ytimeen: sen tarkoituksena on parantaa öljypäästöjen torjuntaa arktisilla alueilla ja lisätä tietämystä niihin liittyvistä riskeistä.

Hankkeessa kehitetään älykäs karttasovellus, joka parantaa öljyntorjunnasta vastaavien viranomaisten toimintaa öljypäästöjen sattuessa ja lisää alueen ihmisten tietämystä niistä. Sovellukseen kerätään tiedot olemassa olevasta öljyntorjuntakalustosta ja muusta infrasta, laivaliikennedata sekä tiedot öljynporausalueista, sää- ja merivirtaustiedot sekä tieto lintujen ja merieliöiden levinneisyysalueista.

Kansallisilla viranomaisilla on jo käytössä vastaavanlaisia operatiivisia järjestelmiä, jotka auttavat heitä toimimaan oikein öljypäästöjen tapahduttua. Uusi sovellus kattaa kuitenkin maantieteellisesti paljon laajemman alueen. Jos ja kun öljypäästö jossain tapahtuu, karttasovelluksesta löytyy heti tieto siitä, mistä apua kannattaa alueelle lähettää, minne päästö sää- ja merivirtojen myötä leviää, onko se suuntaamassa alueelle, jossa on vaarassa erityisen paljon eläinkuntaa ym.

Samalla hankkeessa tullaan kartoittamaan ja arvioimaan sitä, millainen valmius arktisilla alueilla ylipäänsä on öljyntorjuntaan ja miten sitä tulisi parantaa, jotta mahdollisten onnettomuuksien sattuessa pahimmilta tuhoilta voitaisiin välttyä. Öljypäästöjen riski pohjoisilla merillä on kasvamassa, kun ilmastonmuutoksen myötä arktisen alueen öljy- ja kaasuvarantojen hyödyntäminen kiinnostaa yhä enemmän ja kun Aasian ja Euroopan välinen meriliikenne on lisääntymässä Koillisväylällä jääpeitteen vähetessä.

Hankkeessa tapahtuvaa tutkimusta esitellään konferenssissa usean esityksen voimin. Esimerkiksi Nina O’Hanlon Environmental Research Institutesta Skotlannista käsittelee esityksessään arktisten alueiden linnuston alttiutta öljypäästöille, kun taas Norjan meteorologisen laitoksen Knut-Frode Dagestad esittelee open source  -pohjaista öljyn virtausmallia. Victor Pavlov Oulun yliopiston Energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmästä esittelee APP4SEA-hankkeen erityistavoitteita esityksessään.

Lisätietoja: projektipäällikkö Niko Hänninen, puh. 040 704 5512, niko.hanninen(at)oulu.fi

APP4SEA-hanke

SYKE:n lehdistötiedote

Oil spills in the Arctic Areas -konferenssin ohjelma

 

Viimeksi päivitetty: 8.3.2018