University of Oulu, 2016

Selvitys lukiolaisten ainevalintojen sukupuolittuneisuudesta valittu 100tasa-arvotekojen joukkoon

Oulun yliopistossa tehty selvitys lukion ainevalinnoista sukupuolen mukaan on nimetty 100 tasa-arvoteon joukkoon. Selvityksen mukaan oppiainevalinnoista, jotka lukion aloittavat tytöt ja pojat tekevät, on nähtävissä sukupuolten eriytyminen eri aloille myöhemmin työelämässä.

”On todennäköistä, että sukupuolten eriytyminen on alkanut jo ennen lukiota. Lukiota aloittaessaan nuorella ei useinkaan ole selvää käsitystä siitä, mihin ammattiin hän haluaa ja hän tekee ainevalinnat oman mielenkiintonsa mukaan. Samalla hän voi tietämättään sulkea itseltään pois opiskeluvaihtoehtoja myöhemmin”, sanoo selvityshanketta johtanut professori Jouni Pursiainen Oulun yliopistosta.

Jakautuminen eri aloille näkyy siinä, mitä aineita sukupuolet ylioppilaskirjoituksissa kirjoittavat. Naisvaltaisia aloja ovat psykologia, uskonto, terveystieto, elämänkatsomustieto ja biologia. Miesenemmistö puolestaan kirjoittaa matematiikkaa, fysiikkaa ja yhteiskunnallisia aineita.

Hakeuduttaessa yliopisto-opintoihin eniten etua on matematiikan opiskelusta lukiossa. ”Pitkän matematiikan osaajista on yliopistoissa pula ja sen sekä fysiikan ja kemian taitajilla on suuret mahdollisuudet päästä yliopistoon. Monilla aloilla miesten ainevalinnat lukiossa mahdollistavat siis paremmat jatko-opintomahdollisuudet”, kiteyttää Pursiainen. ”Nuorten ja heidän vanhempiensa olisi syytä tiedostaa lukion ainevalintojen vaikutus opiskelumahdollisuuksiin myöhemmin.”

Selvityksen tehneeseen ryhmään kuuluivat Pursiaisen lisäksi professorit Jarmo Rusanen ja Hanni Muukkonen sekä yliopistonlehtori Sari Harmoinen Oulun yliopistosta.

100 tasa-arvotekoa nimeää 100 tasa-arvotekoa -hanke, jonka ovat käynnistäneet tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE ja Naisjärjestöjen Keskusjärjestö Suomen satavuotisjuhlavuoden merkeissä.

Tiivistelmä selvityksen tuloksista 100 tasa-arvotekoa -sivustolla

Kuvaus selvityksen lähtökohdista

Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo -raportti kokonaisuudessaan

Lisätietoja yliopistojen opiskelijavalinnoista

Tasa-arvo100-sivusto

 

Viimeksi päivitetty: 23.3.2018