Miten innovatiivinen Oulun yliopisto on?

Kun verrataan muihin eurooppalaisiin korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin, meillä syntyy tutkimuksesta enemmän keksintöjä ja startup-yrityksiä. Sen sijaan meillä resursoidaan vähemmän osaamisen kaupallistamista hoitavaan henkilökuntaan ja keksintöjen suojaamiseen patenteilla.

ASTP-Protonin selvityksen mukaan tutkimuksessa syntyneen osaamisen siirtoon panostetaan enenevässä määrin eurooppalaisissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Osaamisen siirrolla tarkoitetaan keksintöjen tekemistä, suojaamista ja kaupallistamista, yritysten kanssa tehtäviä tilaustutkimus- ja yhteisrahoitteisia hankkeita, materiaaliensiirtoa sekä konsultointia.

Osaamisen siirto toimii linkkinä tutkimuksen ja teollisuuden välillä tuottaen uusia tuotteita ja palveluita. Eri maiden välillä on suuria eroavuuksia, sillä joissakin maissa osaamisen siirtoon on panostettu jo pitkään, kun taas toisissa toiminta on uutta. Oulun yliopistossa osaamiseen siirtoon on resursoitu vuodesta 2000 alkaen. Tällä hetkellä tehtävää hoidetaan Innovaatio- ja yrittäjyyspalvelut –yksikössä.

ASTP-Proton on Euroopan laajuinen järjestö osaamisen siirron ammattilaisille. Se tekee vuosittain kyselyn korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Nyt julkistettiin tulokset koskien vuotta 2015. Vastauksia saatiin 419 tutkimusorganisaatiolta. Eniten vastauksia tuli UK:sta, Espanjasta ja Italiasta. Suomesta vastasi kolme yliopistoa/tutkimuslaitosta.

Miten me pärjätään muihin verrattuna?

Kun verrataan muihin eurooppalaisiin korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin, meillä syntyy tutkimuksesta enemmän keksintöjä ja startup-yrityksiä. Sen sijaan meillä resursoidaan vähemmän osaamisen kaupallistamista hoitavaan henkilökuntaan ja keksintöjen suojaamiseen patenteilla.

Monissa Euroopan maissa, erityisesti UK:ssa, tärkein osaamisen siirron tulonlähde yliopistolle on tutkijoiden toimiminen yrityksissä neuvonantajina. Meillä tällaiset konsulttisopimukset eivät kulje yliopiston kautta, vaan ne tehdään henkilön ja yrityksen välille.

Tilanne 2015

Oulun yliopisto

Euroopan keskiarvo

Tutkimuskulut

n. 131 M€

n. 102 M€

Keksintöilmoitusten lkm

54

29

Prioriteettipatenttihakemusten lkm

8

12

Tutkimuslähtöisiä yrityksiä lkm

5

1,7

Innovaatiopalveluissa työskentelevien henkilöiden määrä

3,25 htv

8,59 htv

 

Tulosten vertaamisessa on kuitenkin omat haasteensa. Vastaajien joukossa osa on sellaisia, joissa tutkimus painottuu esimerkiksi humanistisiin ja sosiaalialoihin teknillisten tieteiden sijaan. Näin ollen niissä keksintöjen tekeminen ja niiden patentointi ovat vähäistä.

Keksintöjen omistajana saattaa olla myös joku muu kuin yliopisto, joten patentoinnin hoitaa toinen taho. Vastaajien keskuudessa oli suurta vaihtelua siinä, kuinka paljon tehdään tilaustutkimusta, jossa yritys maksaa kaikki tutkimuksesta syntyneet kustannukset. Tällöin yritys saa oikeudet syntyneisiin keksintöihin.

Myös meillä suuri osa tutkimuksesta syntyneistä keksinnöistä tehdään hankkeissa, joissa on mukana yrityksiä. Näin ollen yritys usein vastaa keksintöjen suojaamisesta ja kaupallistamisesta.

Viime vuosien aikana tutkimuslähtöisten Startup-yritysten syntymistä Oulun yliopistosta on vauhdittanut Business Finlandin (ent. Tekesin) TUTLI-rahoitus. Sen avulla on voitu testata keksinnön toimivuutta esimerkiksi rakentamalla protoja, mutta ennen kaikkea tehdä selvityksiä asiakastarpeesta, markkinoiden koosta ja liiketoimintamalleista.  

Lisätietoja

Viimeksi päivitetty: 6.9.2018