Oman alan maisterikoulutus avaa ovia

Oulun yliopistossa on alkanut ensimmäinen työvoimakoulutuksena toteutettava muuntokoulutus. Kaksivuotisella maisteriohjelmalla pyritään yhdistämään tekijät ja alueen yritysten osaamistarpeet.

Parempia työnäkymiä, ajantasaista osaamista ja filosofian maisterin tutkinto. Ainakin nämä ovat tähtäimessä Jaana-Maria Moilasella ja Juha Kinnusella, jotka aloittivat opintonsa ensimmäisessä työvoimakoulutuksena järjestettävässä maisteriohjelmassa joulun alla. Tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutus on kaksivuotinen ja painottuu ohjelmistotuotantoon.

”Valmistuin Oamkista tietojenkäsittelyn tradenomiksi vuonna 2010, mutta olen tehnyt lähinnä sihteerin töitä sairaalaympäristössä ja yksityisellä työterveysasemalla”, Jaana-Maria Moilanen kertoo.

”Olin työttömänä, kun huomasin tämän mahdollisuuden TE-toimiston sivuilta. Koulutuksen jälkeen minua kiinnostaisi sairaalan tietohallinto.”

Testausta kehittämään

Myös Juha Kinnunen oli syksyllä ehtinyt olla neljä kuukautta työttömänä, kun ohjelmistotuotannon maisterikoulutus tuli vastaan. Sulautettujen järjestelmien insinöörille (amk) oli ehtinyt kertyä työkokemusta Nokialta, Neusoftilta, Sesca Groupista ja Provesta.

Koulutuksen alkaessa hän sai sovittua suunnittelutoimisto ALTEN Finlandin kanssa tuntityöskentelystä ja gradun teosta yritykseen. Aiheena on testauksen kehittäminen teollisessa tuotannossa ja ohjausprosesseissa. Testattavia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi teräsmasuunien ohjaus, materiaalinhallinta, punnitusjärjestelmä, valvonta ja laskutus. Tavoitteena on selvittää, miten eri osa-alueita testataan systemaattisesti ja niin, että ne toimivat muiden järjestelmien kanssa. Työ on aluksi testaajien haastattelujen tekemistä.

Avoinna vastuullisia tehtäviä

Moilanen ja Kinnunen ovat tyytyväisiä ensimmäisiin käymiinsä kursseihin. Aikataulujen kanssa joutuu jonkin verran luovimaan, mutta työmäärä tuntuu suunnilleen samalta kuin ammattikorkeassa.

”Amk:ssa käytäntöä oli enemmän, kun taas kirjoitusluontoiset esseet vievät nyt paljon aikaa. Opiskelu on ehkä jonkin verran itsenäisempää”, Moilainen arvioi.

Englannin kursseja ei tarvita erikseen, sillä koko koulutus on pääosin englanniksi. Joukossa onkin eri kansallisuuksien edustajia.

Moilanen suosittelisi vastaavaa koulutusta esimerkiksi juuri tietojenkäsittelyn tradenomeille. Kinnunen puolestaan suosittelee maisterikoulutusta esimerkiksi testauspuolen koodareille, jotka haluavat kehittyä projektipäälliköiksi.

”Työhaastatteluissa kysytään koulutusta ja haetaan tiettyä teoriapohjaa, että pystyy perustelemaan väitteitä ja uskaltaa sanoa eriävänkin mielipiteen. Epävarmuus paistaa helposti läpi.”

”Työpaikoilla perustehtävät menevät usein harjoittelupaikoiksi, ja kokeneita ja koulutettuja haetaan vastuullisempiin tehtäviin. Niissä työnkuva muuttuu jo selvästi peruskoodarin työstä. Itse haluaisin siihen suuntaan.”

Myös Moilanen ajattelee, että koulutuksesta on hyötyä oman alan tehtävien löytymiseen.

”Valmistumisestani on jo niin kauan, että taidot ovat ehtineet ruostua. Täältä saan uutta pohjaa työtehtäviin. Ylempään korkeakoulututkintoon sisältyy myös paljon uutta asiaa.”

Uusi muuntokoulutus alkamassa

Työvoimakoulutuksena järjestettävään tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutukseen valittiin joulukuussa 25 opiskelijaa 70 hakijan joukosta. Koulutuksen sisältö on valittu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY- ja TE-keskusten kanssa sekä haastattelemalla Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä niiden työvoima- ja osaamistarpeista.

Koulutus perustuu työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaiseen muutokseen (305/2017). Lainmuutoksesta on tarkoitus tulla pysyvä.

Tieto- ja viestintätekniikan alalla (ICT) alkaa syksyllä 2018 muuntokoulutuksena kaksivuotinen maisteriohjelma. Koulutuksen järjestää kahdeksan yliopiston verkosto, jota Oulun yliopisto koordinoi. Koulutukseen otetaan 250 muuntokoulutettavaa koko Suomessa. Hakuaika on toukokuussa 2018. Lue lisää >>

Uutinen 19.10.2017: Oulun yliopisto alkaa kouluttaa työttömistä ohjelmistotuotannon maistereita

Viimeksi päivitetty: 22.3.2018