Uusi työkalu sote-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen

Oulun yliopistossa on kehitetty sosiaali- ja terveysalan yrityksille räätälöity liiketoiminnan arviointi- ja kehittämistyökalu SoLKI. Toimialan erityispiirteet huomioivan työkalun avulla yrittäjä voi arvioida yrityksensä nykytilan joko itsenäisesti tai yhdessä oman yritysneuvojan kanssa.

SoLKI-työkalun avulla yritykset voivat tunnistaa, missä keskeisissä liiketoiminnan ydinprosesseissa niillä on kehittämistarpeita ja miten liiketoiminnan kypsyyttä voidaan nostaa kohti ennakoivan hallinnan tasoa.

”Mikro- ja pk-yritysten edellytykset pärjätä sote-uudistuksessa kohenevat, jos ne pystyvät ennakoimaan liiketoimintaympäristön muutoksia ja omaksuvat aktiivisen jatkuvan kehittämisen kulttuurin omassa liiketoiminnassaan. Saamamme runsas kiinnostus sekä yrityspalveluorganisaatioista että yrityksistä yli maakuntarajojen osoittaa, että sote-alalle suunnatulle työkalulle on tarvetta”, kertoo tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmästä.

Työkalu perustuu yrittäjien omiin kokemuksiin

Työkalun taustalla on SoteYBoost-hankkeessa tehty tutkimus, jossa selvitettiin sote-yritysten kasvun erityispiirteitä yrittäjähaastatteluiden avulla. Tutkimuksen mukaan alalla on yleistä, että yrittäjällä on vahva sote-ammattilaisen identiteetti, mutta liiketoiminnan kehittämistä ei tehdä määrätietoisesti. Mikäli asiakkaiden valinnanvapaus toteutuu sote-uudistuksessa ennakoidusti, edellyttää se sote-yrityksiltä täysin uudenlaista aktiivisuutta palveluiden markkinoinnissa sekä erikoistumisessa.

SoLKI on kehitetty SoteYBoost-hankkeessa tehtyjen yrittäjähaastatteluiden ja hanketoiminnassa mukana olleilta yrittäjiltä saatujen kokemusten pohjalta. Kehittämistyössä ovat olleet mukana Oulun Eteläisen alueen yrityspalvelun asiantuntijoita ja yrittäjiä. Käytettävyyden varmistamiseksi kehittämisessä on kiinnitetty huomiota käytännönläheisyyteen ja yrittäjien itsensä käyttämiin käsitteisiin. Työkalun taustalla on yritysten liiketoiminnan kypsyysmalliajattelu, jota on aiemmin sovellettu varsinkin tuotannollisissa yrityksissä.

Työkalua esitellään SoteYBoost-hankkeen Sotea tai ei – bisnes muuttuu! –loppuseminaarissa Oulaisissa 16.4.2018. Raportit ojennetaan tilaisuudessa vierailevalle sosiaali- ja terveysministeri Annika Saarikolle.

Opas SoLKI-työkalun käyttöön ja taustalla olevan tutkimuksen raportti ovat vapaasti ladattavissa osoitteessa http://jultika.oulu.fi/. Painettuja raportteja voi tiedustella tutkimusryhmästä.

Lisätietoja:

Anna-Mari Simunaniemi, tutkijatohtori, PhD, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

Kyllikki Taipale-Erävala, tutkijatohtori, TkT, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, kyllikki.taipale-eravala@oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 27.3.2018