Oulun yliopistoon kaikkien aikojen suurin hakijamäärä – myös kansainvälisiin maisteriohjelmiin ennätysmäärä hakijoita

Oulun yliopistoon haki korkeakoulujen tämän kevään yhteishaussa enemmän hakijoita kuin koskaan aiemmin, yhteensä 15 378 hakijaa. Oulun yliopiston hakijamäärä kasvoi 46 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Luku sisältää sekä kandidaattiohjelmiin että kotimaisiin maisteriohjelmiin hakeneet. Ensisijaisesti Oulun yliopistoon hakeneita on 5 837. Määrä on viisi prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Lisäksi kansainvälisiin maisteriohjelmiin haki yhteensä 3 475 hakijaa. Tulos on Suomen ennätys.

Lääketieteissä ja humanistisilla aloilla merkittävää kasvua

Kandiohjelmissa hakijamäärä kasvoi merkittävästi sote-aloilla – lääketieteen, hammaslääketieteen, logopedian sekä terveyshallintotieteen ja hoitotieteen tutkinto-ohjelmissa. Oulun yliopiston lääketieteen hakukohteeseen on valtakunnallisesti toiseksi eniten hakijoita, 4560. Näistä 1 087 hakijaa on asettanut Oulun ensimmäiselle hakutoivesijalle. Hammaslääketieteeseen hakijoita on 997, joista ensisijaisia 340. Lääketieteissä on ensimmäistä kertaa käytössä valtakunnallinen yhteisvalinta.

Hakijamäärissä mitattuna suosittuja kandihakukohteita ovat edellä mainittujen lisäksi kauppatieteet (2 825) ja luokanopettajakoulutus (1 121).

Informaatiotutkimuksen hakukohteeseen haki 73 prosenttia enemmän hakijoita kuin edellisessä haussa. kirjallisuudessa ja suomen kielessä kasvua on 53 prosenttia. Logopediassa hakijamäärä kasvoi 56 prosenttia. Hakijoita on 915, joista 510 ensisijaisia. Terveyshallintotieteen hakijamäärä kasvoi myös yli puolella, hoitotieteessä kasvua oli yli 40 prosenttia. Näiden tutkinto-ohjelmien valintatavoissa ei ole muutoksia.

Tekniikan aloilla on myös huomattavaa kasvua hakijamäärissä, esimerkiksi tietotekniikan hakukohteessa 32 prosenttia, konetekniikassa 26 prosenttia ja tuotantotaloudessa 24 prosenttia. Uuteen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisteriohjelmaan haki 71 henkilöä.

Aloituspaikkoja kotimaisiin kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin on tarjolla 2 116, joten opiskelupaikan tulee saamaan keskimäärin 14 prosenttia Oulun yliopistoon hakeneista.

Hakijamääriin saattaa tulla vielä tarkistusvaiheessa pieniä muutoksia.

Hakijamäärä kansainvälisiin maisteriohjelmiin yli kaksinkertaistui

Oulun yliopiston 20 kansainväliseen maisteriohjelmaan haki kahtena hakuaikana yhteensä 3 475 hakijaa. Hakijamäärä on suomalaisyliopistojen kaikkien aikojen suurin ja kasvoi peräti 145 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa on yhteensä 330 aloituspaikkaa.

Suosituimmat englanninkieliset maisteriohjelmat olivat International Business Management, Computer Science and Engineering, Environmental Engineering, Wireless Communications Engineering ja Marketing. Maisteriohjelmat olivat samat kuin vuosi sitten, joten hakijamäärän kasvu perustuu tunnettuuden ja vetovoiman parantumiseen. Ohjelmien markkinointiin ja hakijakokemukseen on erityisesti panostettu.

Seuraa valintojen etenemistä Opintopolussa – yliopiston oma chat auttaa tarvittaessa

Opiskelijavalinnan seuraava vaihe kandiohjelmissa on valintakokeet, ellei hakija tule valituksi todistus- tai suoravalinnassa. Valintojen etenemistä voi seurata Oma Opintopolku -palvelussa. Oulun yliopisto ei lähetä erillistä kutsua valintakokeisiin, ellei valintaperusteissa toisin mainita. Valintakoeajoista ja niihin valmistautumisesta löytyy lisätietoa täältä. Maisterikoulutusten valinnat tehdään pääosin hakijoiden hakudokumenttien perusteella.

Kotimaisen opiskelijavalinnan tuloksia julkaistaan toukokuusta alkaen, ja kaikki tulokset myös monivaiheisista valinnoista ovat selvillä viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka on otettava vastaan 10.7.2018 klo 15.00 mennessä Opintopolussa.

Kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijavalinnat julkaistaan kaikkien ohjelmien osalta huhtikuun loppuun mennessä.

Oulun yliopiston uudessa chat-palvelussa neuvotaan myös tarvittaessa hakijoita opiskelijavalintojen seuraavissa vaiheissa. Chat-ikkuna löytyy yliopiston verkkosivuilta Hakijalle-osiosta aina kun hakijaneuvoja on paikalla.

Lisätietoa

Suunnittelija Kimmo Kuortti, puh. 0294 484022

Viestintä- ja markkinointijohtaja Marja Jokinen, puh. 0294 484083

Aiempi uutinen kansainvälisestä maisterihausta

Viimeksi päivitetty: 6.4.2018