University of Oulu, 2016

Oulun yliopisto koordinoimaan valtakunnallista lääketieteen opetuksen digitalisaatiota

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt yli 3,2 miljoonaa euroa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koordinoimaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda digitaalisia oppimisympäristöjä lääketieteen ja hammaslääketieteen opetukseen sekä yhtenäistää alan opetusta. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen lääketieteelliset tiedekunnat sekä alojen isoimmat tieteelliset järjestöt.

MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi -hankkeessa luodaan digitaalisen oppimateriaalin verkkopalvelu, tuotetaan sähköistä oppimateriaalia, kehitetään sähköisiä tentti- ja arviointimenetelmiä sekä valmistellaan sähköistä pääsykoejärjestelmää.

”Oppi- ja opetusmateriaalin yhtenäistämiselle ja digitalisoinnille on olemassa selkeä tarve, sillä tällä hetkellä lääketieteen opetuksen sisältö ja toteutus vaihtelevat eri yliopistojen ja tiedekuntien välillä. Tavoitteena on varmistaa valmistuvien ammattilaisten yhtenäinen lääketieteellinen ja hammaslääketieteellinen osaaminen”, kertoo dekaani Anne Remes Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.  

Opiskelijoiden ja ammattilaisten eHealth- ja ICT-osaamisen vahvistaminen on tärkeää, koska digitaaliset järjestelmät ja työkalut ovat tulleet pysyväksi ja alati kehittyväksi osaksi suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Koulutusta tarvitaan, jotta ammattilaisten osaaminen saadaan vastaamaan muuttuvan tietoyhteiskunnan tarpeita.

Hankkeessa koulutetaan opetushenkilökuntaa ja lisätään aktivoivien, yhteistoiminnallisten opetusmenetelmien käyttöä. Sähköisillä koulutusratkaisuilla tuetaan kansainvälistymistä, moniammatillista oppimista ja systemaattista täydennyskoulutusta.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden, opettajien ja jo työelämässä toimivien ammattilaisten lisäksi hankkeesta hyötyvät terveyspalveluja käyttävät kansalaiset, joiden palvelujen laatu kohenee ja mahdollisuudet esimerkiksi yksilöityyn terveydenhuoltoon lisääntyvät. Pitkällä tähtäimellä hanke edistää potilaiden tasa-arvoista hoitoa ja palveluja koko maassa ja mahdollistaa paremmin sote-uudistuksen sisältötavoitteiden saavuttamisen.

Myönnetty rahoitus on osa Korkeakoulutuksen kehittäminen -kärkihanketta. Rahoitus vahvistaa Oulun yliopiston asemaa maan johtavana eHealth-keskuksena ja digitaalisen opetuksen kehittäjänä.

 

Lisätietoja:

Anne Remes
Dekaani, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
anne.remes(at)oulu.fi
puh. 050 533 0090

Kyösti Oikarinen
Professori, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
kyosti.oikarinen(at)oulu.fi
puh. 0500 681089

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

 

 

Viimeksi päivitetty: 22.5.2018