Mikroyritykset haluavat kasvaa, mutta riskinottokykyä puuttuu

Valtaosa pohjoissuomalaisista mikroyrityksistä haluaa kasvaa. Kasvuun tarvitaan kuitenkin nykyistä vahvempaa riskinottoa. Harva pienyritys on valmis investoimaan tutkimus- ja kehitystoimintaan tai uuteen teknologiaan, kertoo Oulun yliopiston mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän kyselytutkimus.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän MicroENTRE:n toteuttamaan Pohjois-Suomen yritysten kasvutekijät -tutkimukseen vastanneista yrityksistä 43% ilmoitti tavoittelevansa kotimaan liiketoiminnan kasvua, 35% henkilöstön kasvua ja 14% viennin kasvua. Mikroyritykseksi määritellään yritys, joka työllistää vähemmän kuin 10 työntekijää.

Lähes puolet vastanneista koki liiketoimintaympäristönsä haastavaksi. Kilpailijoiden innovaatioita ja uusia tuotteita pyrittiin ennakoimaan. Oman liikevaihdon kasvua pidettiin tärkeänä. Nämä seikat eivät kuitenkaan saaneet yrityksiä investoimaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Investointeja oli tehnyt alle kolmannes yrityksistä. Suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä ei edes tavoitellut markkinajohtajuutta tuotteilleen.

Vastausten perusteella yksi mikroyritysten kasvun ja kehittymisen este on yritysten rajallisista resursseista johtuva eri liiketoiminta-alueiden kehittämiseen liittyvän asiantuntemuksen puute. Erityisesti tämä on haaste yksinyrittäjille. Vastausten perusteella useat eri ammatilliset verkostot eivät ole kyenneet tarjoamaan riittävästi tukea yrittäjille tärkeässä päätöksenteossa. Lisäksi liian harvoissa mikroyrityksissä on yrittäjän apuna ulkopuolisia, jotka tukisivat yrityksen kehittymistä.

Tutkimuksen tulosten mukaan yritysten tulisi kehittää valmiuksiaan riskinottoon. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia on mahdollista löytää yhteistyön ja verkottumisen kautta.

Kysely kohdennettiin Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien yrityspäättäjille. Kyselyyn vastasi 301 yritystä, joista mikroyrityksiä oli 230 (76,4 %). Niistä yksinyrittäjiä oli 143 (62,2 %).

Vuonna 2016 Suomen 280 000 yrityksestä oli yksinyrittäjiä 70%. Viimeisen kymmenen vuoden aikana heidän lukumääränsä on kasvanut noin 40 000:lla. Yksinyrittäjät ovat merkittävä voimavara Suomen talouskasvulle ja työllisyyden myönteiselle kehittymiselle.

Pohjois-Suomen yritysten kasvutekijät –tutkimus toteutettiin osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamaa Mikroyritysten kasvualusta -hanketta.

Mikroyrittäminen ja kasvu ovat esillä Mikroyrittäjyyden pohjoisessa työpajassa Oulussa 19.-20.4.2018. Tapahtumassa kohtaavat mikroyritysten edustajat ja asiantuntijat teemalla Muuttuva yrittäjyys – kasvua ja kansainvälistymistä.

 

Lisätietoja: tutkijatohtori Kai Hänninen, MicroENTRE –tutkimusryhmä, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, puh.  kai.hanninen@oulu.fi

Pohjois-Suomen yritysten kasvutekijät -raportti: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526218212.pdf

Viimeksi päivitetty: 6.9.2018