Väitöstilaisuus Oulun yliopistossa

Väittelijä

LL Pekka Peroja

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syöpätaudit ja sädehoito

Oppiaine

Lääketiede

Väitöstilaisuus

20.4.2018 12:00

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali 7, Oulun yliopistollinen sairaala

Aihe

Oksidatiivinen stressi diffuusissa suurisoluisessa B-solulymfoomassa ja follikulaarisessa lymfoomassa, ja TP53 mutaatiot ja MYC, Bcl-2 sekä Bcl-6 translokaatiot diffuusissa suurisoluisessa B-solulymfoomassa
Oxidative stress in diffuse large B-cell lymphoma and follicular lymphoma, and TP53 mutations and translocations of MYC, Bcl-2 and Bcl-6 in diffuse large B-cell lymphoma

Vastaväittäjä

Dosentti Sirkku Jyrkkiö, Turun yliopistollinen sairaala

Kustos

Dosentti Peeter Karihtala, Oulun yliopistollinen sairaala

Ennusteellisia tekijöitä lymfoomissa

Väitöstyössä tutkittiin oksidatiivisen stressin merkkiaineita sekä oksidatiivisen stressin muodostumiseen vaikuttavien entsyymien ilmentymistä diffuusissa suurisoluisessa B-solulymfoomassa (DLBCL) sekä follikulaarisessa lymfoomassa. Osa entsyymeistä todettiin liittyvän osittain huonoon ennusteeseen ja osa entsyymeistä hyvään ennusteeseen kummassakin taudissa.

Näiden lisäksi tutkittiin TP53-mutaatioiden vaikutusta yhdessä MYC, Bcl-2 sekä Bcl-6 translokaatioiden kanssa DLBCL:n ennusteeseen. Tutkimuksen perusteella potilaiden elossaoloaika oli muita ryhmiä huonompi, jos syöpäsoluissa oli aktivoivia TP53-mutaatioita. Aihe vaatii vielä jatkotutkimuksia, jotta nämä tulokset vahvistuvat. Tämän jälkeen voidaan mahdollisesti kehittää uusia lääkeaineita lymfoomahoitoihin.

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 11.4.2018