Uusia opetustiloja suunnitteilla

Uusia opetustiloja syntyy muokkaamalla ja järjestelemällä olemassa olevia tiloja. Lisäksi uusia tiloja on suunniteltu Linnanmaan länsipuolelle nykyisen ATK-kadun varrelle.

Oulun ammattikorkeakoulun tullessa Linnanmaan kampukselle syksyllä 2020 yliopisto luopuu Linnanmaan pohjoisosan tiloista, joissa tällä hetkellä sijaitsevat humanistinen tiedekunta (HUTK) ja kasvatustieteiden tiedekunta (KTK). Yliopisto luovuttaa HUTK:n tilat 19.8.2018 ja KTK:n tilat ja opetustilat 16.12.2018.

Pois jääville opetustiloille tarvitaan korvaavia tiloja. Osa korvaavista opetustiloista järjestyy olemassa olevista tiloista järjestelemällä. Osa rakennetaan HUTK:n ja KTK:n käynnissä olevien rakennushankkeiden yhteydessä ja osa Linnanmaan itäosassa olevista ensimmäisen kerroksen toimistotiloista muokkaamalla. Opetustilasimuloinnin perusteella on päätetty aloittaa hankesuunnittelu uusien opetustilojen rakentamiseksi Linnanmaan länsipuolelle nykyisen ATK-kadun varrelle. Rakennusinvestointiohjelmassa mainittu opetustilojen C-hankealue Linnanmaan itäpuolella jää toistaiseksi varaukseksi.

Maaliskuussa valmistui opetustilojen riittävyyden simulointi, jossa arvioitiin Linnanmaan kampuksen opetusta syksylle 2018 ja keväälle 2019. Simuloinnin tulos oli, että korvaavia 15–30-paikkaisia opetustiloja tarvitaan noin 20. Opetustilojen mitoituksen pohjana on niiden käyttö maanantaista perjantaihin kello 8–16. Opetustilojen lisäksi arvioidaan tietokoneluokkien ja multimediaopetustilojen tarve.

Toimenpiteillä pyritään turvaamaan riittävät opetustilat. Syksyn 2018 opetukseen pohjoisosan tilaluovutukset eivät vielä vaikuta, koska pohjoisosan opetustilat ovat vielä käytössä. Siirtymäaikana ja ennen kun ATK-kadun opetustilat valmistuvat, arviolta syksyksi 2019, voidaan joutua opetustilojen tilapäisjärjestelyihin.

ATK-kadun opetustilahanke edellyttää vielä Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) rakentamispäätöstä eli vuokrasopimusta. Hankesuunnittelu aloitetaan välittömästi, kun SYK Oy on tehnyt hankesuunnittelupäätöksen, arviolta toukokuussa 2018.

Hankeprosessia tulee vetämään SYK Oy:n puolesta rakennuttajakonsultti. Hanketta varten perustetaan hankesuunnitteluryhmä, joka yleensä jatkaa varsinaisena suunnitteluryhmänä ja usein hieman karsittuna toteutusaikaisena työmaakokousryhmänä.

Hankesuunnitteluryhmään kutsutaan tilojen käyttäjäedustajat ja opiskelijaedustajia. Opetustilasuunnitteluun kutsutaan lisäksi yliopiston asiantuntijoita, opetuksessa mukana olevia ja opetusta tutkivia asiantuntijoita. Suunnittelu alkaa työpajoilla.

Yliopiston yhteisten palveluiden lukujärjestysryhmä tarkentaa opetustilojen simuloinnin vielä huhtikuussa, kun yksiköiden opetustarpeet ovat tarkentuneet. Tarkennukset ehtivät hyvin jatkosuunnitteluun.

Viimeksi päivitetty: 16.4.2018