Ilya Usoskinille kansainvälinen tunnustus kosmisen säteilyn tutkimuksesta

Oulun yliopiston avaruusfysiikan professori Ilya G. Usoskinille on myönnetty vuoden 2018 Julius Bartels -mitali hänen tutkimustyöstään, joka on keskeisesti vaikuttanut kosmisen säteilyn ja Auringon aktiivisuuden pitkäaikaisten muutosten kansainväliseen tutkimukseen. Julius Bartels-mitalin myöntää Euroopan johtava geotieteiden liitto European Geosciences Union EGU. Sen mukaan Usoskinia voidaan pitää yhtenä avaruusilmaston tutkimusalan perustajana.

Ilya Usoskin on kosmisen säteilyn kärkitutkijoita, ja hänen panoksensa heliosfäärin, Auringon aktiivisuuden pitkäaikaisten muutosten ja Auringon ja Maan välisten suhteiden tutkimuksessa on ollut uraauurtavaa. Usoskinin äskettäisestä Auringon aktiivisuutta tuhannen viime vuoden aikana käsittelevästä katsauksesta History of solar activity over millennia on nopeasti tulossa alan perusteoksia, toteaa EGU.

Usoskin on vaikuttanut alan kehitykseen erityisesti rekonstruoimalla Auringon ja heliosfäärin tilaa pitkillä aikaskaaloilla. Rekonstruoinnissa analysoidaan energeettisten hiukkasten tuottamia ja puiden vuosilustoihin, jääpeitteeseen, meteoriitteihin ja kuukiviin varastoituneita isotooppeja. Toinen esimerkki hänen merkittävistä tutkimustuloksistaan on äskettäin kehitetty vakaa ja luotettava menetelmä auringonpilkkujen numerosarjan kalibrointiin historiallisia havaintoja koskevien tietojen perusteella. Nämä menetelmät ovat vaikuttaneet huomattavasti ymmärrykseemme avaruusilmastosta viimeisten vuosituhansien aikana ja tuoneet lisää tietoa sekä maa- että avaruusilmaston mallisimulointeihin.

Usoskinin tutkimusmenetelmät ovat erittäin monitieteellisiä. Hän ottaa esimerkiksi huomioon geomagneettisten ja Auringon vaikutuspiiriin kuuluvien kenttien kehityksen, kosmogeenisten isotooppien tuotantomekanismit ja niiden kerrostumien vaikutukset mallintaessaan vaikutuksia ilmakehään. Hänen tutkimuksensa on tuottanut perustavanlaatuista uutta tietoa Maan säteily-ympäristöstä ja siitä, miten Auringon magneettikentän luova dynamo siihen vaikuttaa. Usoskin on julkaissut 260 tieteellistä julkaisua kansainvälisesti vertaisarvioiduissa lehdissä ja siteerausten määrä on 6500, joka kasvaa jatkuvasti.

Usoskin on tieteellisten saavutustensa lisäksi toiminut keskeisissä tehtävissä avaruusyhteisössä. Väiteltyään tohtoriksi Oulun yliopistossa vuonna 2000 hänestä tuli pian yliopiston kosmisen säteilyn mittausaseman päällikkö. Yhdessä kollegansa professori Kalevi Mursulan kanssa hän on järjestänyt onnistuneita avaruusilmastoa käsitteleviä symposiumisarjoja. Tällä hetkellä hän on Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköihin kuuluvan Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten tutkimuksen huippuyksikön (Research on Solar Long-term Variability and Effects, ReSoLVE) varajohtaja.

Ilya Usoskin

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 8.5.2018