Tutkijat löysivät yhteyden kätkytkuolemien ja ilmansaasteiden välillä

Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys, tuore tutkimus osoittaa. Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola yhteistyökumppaneineen osoitti tutkimuksessaan mahdollisen yhteyden lyhytaikaisen ilmansaasteille altistumisen ja kätkytkuolemien välillä.

BMJ Open -lehdessä vastikään julkaistu tutkimus käsittelee tiettyjen ilmansaastepitoisuuksien lyhyen aikavälin muutoksien ja täysin terveinä pidettyjen vauvojen selittämättömien äkkikuolemien (sudden infant death syndrome, SIDS) yhteyttä.

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja ilmateitse leviävien hengitettävien hiukkasten (PM10) ja typpidioksidipitoisuuksien (NO2) välillä. Muilla ilmansaasteilla ei todettu olevan merkitystä imeväisikäisten kuolleisuuteen. Tutkijat keskittyivät ilmansaastepitoisuuksiin äkkikuolemaa edeltävinä päivinä ja vertasivat pitoisuuksia edeltäviin vertailupäiviin. Tutkimuksessa huomattiin kohonnut kätkytkuoleman riski kaksi päivää kohonneille typpidioksidipitoisuuksille altistumisen jälkeen, kun taas kohonneet ilman hiukkaspitoisuudet näyttävät lisäävän äkkikuoleman riskiä jopa viisi päivää altistuksen jälkeen.

Tutkimuksen aineistona on yli 200 kätkytkuolematapausta vuosien 1996 ja 2006 väliltä West Midlandsin alueelta Iso-Britanniasta. Alueen ilmansaastepitoisuudet vastaavat Jaakkolan mukaan lähinnä pääkaupunkiseudun ilmansaastetilannetta Suomessa.

Suomessa on viime vuosina ollut 10-15 kätkytkuolemaa vuodessa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ilmansaasteet aiheuttavat 3,7 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Lapset ovat kaikissa kehitysvaiheissa muita ihmisryhmiä herkempiä ilmansaasteille.

Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksessa on suunnitteilla vastaavan kaltainen tutkimus suomalaisella aineistolla, Jaakkola sanoo. ”Suomessa on kansainvälisesti ottaen alhaiset ilmansaastepitoisuudet, mutta kylmä sää saattaa lisätä ilmansaasteiden haittavaikutuksia”, Jaakkola jatkaa. ”Tämän vuoksi tutkimukset Suomessa täydentäisivät kokonaiskuvaa.”

Tutkimuksen on rahoittanut The Lullaby Trust -säätiö ja sen ovat toteuttaneet yhteistyössä tutkijat Birminghamin yliopistosta Iso-Britanniasta, Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksesta sekä Medical Research Council Unit The Gambia -tutkimusyksiköstä Gambiasta. Jaakkola käynnisti tutkimushankkeen toimiessaan professorina ja tutkimuslaitoksen johtajana Birminghamin yliopistossa. Tulokset julkaistiin 12.4.2018 BMJ Open -lehdessä.


Lisätietoja:

Jouni J. K. Jaakkola, kansanterveystieteen professori ja johtaja, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH), Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
sähköposti: jouni.jaakkola(at)oulu.fi, Puh. 040 6720 927, www.oulu.fi/cerh

Tutkimusartikkeli:

Litchfield IJ, Ayres JG, Jaakkola JJK, Mohammed NI. Is ambient air pollution associated with onset of sudden infant death syndrome: a case-crossover study in the UK. BMJOpen 2018;8:e018341. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018341

Tiedotetta korjattu 24.4. klo 14.25: Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ilmansaasteet aiheuttavat 3,7 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Aiemmassa versiossa kerrottiin virheellisesti, että ilmansaasteet aiheuttavat 3,7 miljoonaa prenataalikuolemaa eli kohtukuolemaa vuosittain.

Viimeksi päivitetty: 22.5.2018