Terveydenhuollon älykkäät tietojärjestelmät auttavat potilaan hoidossa – kansalaisille suunnatut palvelut yleistyneet

Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina ja niistä on entistä enemmän apua potilaiden hoidossa. Järjestelmät auttavat esimerkiksi suunnittelemaan, millainen hoito sopii potilaalle parhaiten.

”Järjestelmien älykkyys on lisääntynyt selvästi kolmen viime vuoden aikana. Esimerkiksi kaikilla julkisen erikoissairaanhoidon toimijoilla on käytössä lääkkeiden yhteisvaikutuksista varoittava järjestelmä ja sairauksien diagnosoimista tukeva järjestelmä. Noin puolella käyttäjistä nämä taustaälyyn perustuvat toiminnot ovat sujuvasti yhdistetty käytettyyn potilaskertomukseen,” kertoo terveydenhuollon tietojärjestelmien professori Jarmo Reponen Oulun yliopistosta.

Kansalaisille suunnatut palvelut yleistyneet

Tietojärjestelmien kehittymisen myötä myös kansalaisille suunnatut palvelut ovat yleistyneet. Omien tutkimustulostensa katselun lisäksi kansalaiset voivat yhä useammin myös tuottaa ja tallentaa tietoa omasta terveydestään ammattilaisten käyttöön. Sähköinen ajanvaraus on käytössä lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Myös etävastaanottojen tarjonta on lisääntynyt selvästi. ”Erikoissairaanhoidossa etävastaanotto oli käytössä jo lähes puolessa sairaanhoitopiirejä ja perusterveydenhuollossakin yli neljäsosassa organisaatioista,” tohtorikoulutettava Niina Keränen kertoo.

Potilastiedon siirto kaipaa vauhtia

Tiedon siirto organisaatioiden välillä on lisääntynyt, mutta siinä on edelleen eroja riippuen sairaanhoitopiiristä. Parhaiten tieto liikkuu silloin, kun tietojärjestelmistä vastaa yhteinen alueellinen taho.

Terveydenhuolto on jo kattavasti liittynyt Kanta-palveluihin, mikä mahdollistaa sekä julkisen että yksityisen puolen potilastietojen hyödyntämisen hoidossa.

Tiedot käyvät ilmi vastikään julkaistusta Oulun yliopiston MIPT/FinnTelemedicum -tutkijaryhmän ja THL:n yhteistyössä toteuttamasta Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa -tutkimuksesta, joka toteutettiin vuonna 2017 kuudetta kertaa. Terveydenhuollon toimijoille suunnattuihin kyselyihin vastasi yhteensä 121 terveyskeskusta, 21 sairaanhoitopiiriä ja 26 yksityistä terveydenhuollon palveluntuottajaa.

Julkaistu selvitys on osa valtakunnallista Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi (STEPS 2.0) –tutkimushanketta. Sen yhtenä tavoitteena on tuottaa vertailu- ja seurantatietoa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden kehittämisen tueksi.

Lisätietoa:

Jarmo Reponen
professori
Oulun yliopisto
Research Group of Medical Imaging, Physics and Technology (MIPT)

puh. 040 541 2718
jarmo.reponen(at)oulu.fi

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2017. Tilanne ja kehityksen suunta. (THL raportti 5/2018)

 

 

Viimeksi päivitetty: 22.5.2018