Eurooppalaiset tutkijat yhteisvoimin parantamaan metsien terveyttä ja tuottoa

Ilmaston ja biotalouden muutokset tuovat haasteita metsien käyttöön ja jalostukseen. Oulun yliopisto on mukana laajassa eurooppalaisessa tutkimusprojektissa, jonka tarkoituksena on kasvattaa eurooppalaisten metsien terveyttä, kestävyyttä ja tuottoa hyödyntämällä uusinta tutkimustietoa ja moderneja menetelmiä.

Euroopan komission Horisontti 2020 –ohjelmasta rahoitetussa B4EST -projektissa tutkitaan ja kehitetään kahdeksan metsäpuulajin sopeutumista, tuotanto-ominaisuuksia sekä geneettistä monimuotoisuutta. Tutkimusprojektissa sovelletaan mm. metsägenomiikan, jalostuksen, metsätieteen ja taloustieteen menetelmiä ja tutkimustuloksia.

Oulun yliopiston tutkijat keskittyvät erityisesti männyn genomitiedon ja paikallisen sopeutumisen geneettisen taustan soveltamiseen jalostuksessa. Olennaista tutkimuksessa on uusien tilastollisten menetelmien soveltaminen.

”Metsäpuiden jalostus on hidasta pitkän sukupolven pituuden vuoksi. Genomitiedon avulla voidaan metsäpuiden jalostusta nopeuttaa ennustamalla jo pienestä taimesta, millainen siitä tulee isona. Koska metsäpuiden kasvuolosuhteet Suomessa ja koko Euroopassa tulevat muuttumaan merkittävästi, meidän on hyvä ymmärtää miten kasvuominaisuuksien jalostaminen vaikuttaa geneettiseen monimuotoisuuteen tai muihin ominaisuuksiin, kuten taudinkestävyyteen”, kertoo akatemiatutkija Tanja Pyhäjärvi Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimusyksiköstä.

Tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa ja se hyödyntää suomalaisia männyn jalostuspopulaatioita ja niistä kertynyttä tietoa puiden laadusta ja kasvusta. Myös geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen sekä ekologisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi ovat projektin olennaisia tavoitteita.

B4EST-projektin toteuttaa tutkimuskonsortio, johon kuuluu 19 partneria yhdeksästä Euroopan maasta. Suomesta mukana ovat Oulun yliopisto, Luonnonvarakeskus, European Forest Institute ja Finsilva Oyj. 

 

 

Viimeksi päivitetty: 4.7.2018