Bittium Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Huttunen on Oulun yliopiston Vuoden Alumni 2018

Kauppatieteiden maisteri, talousekonomi, toimitusjohtaja Hannu Huttunen on nimetty Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi 2018. Oulun Yliopistoseura ry julkisti nimityksen Oulun yliopistopäivän alumnijuhlassa 4.5.2018. Valinnan perusteena on Huttusen merkittävä työ Pohjois-Suomen ja koko Suomen talouselämän hyväksi sekä menestys yritysjohtajana.

Hannu Huttunen valmistui Oulun yliopiston yrityksen taloustieteen koulutusohjelmasta vuonna 1993 pääaineenaan laskentatoimi. Hän on kolmen ensimmäisen Oulun yliopistosta valmistuneen talousekonomin joukossa. Huttunen oli aktiivinen jo opiskeluaikanaan. Hän toimi opiskelijajäsenenä Oulun Ekonomit ry:n johtokunnassa ja hallituksen jäsenenä opiskelijajärjestö Finanssi ry:ssä. Huttunen työskenteli opiskeluaikanaan ja valmistumisensa jälkeen Oulun yliopistossa teknillisessä tiedekunnassa yrityksen taloustieteessä laskentatoimen assistenttina ja myöhemmin yliassistenttina.

Ekonomin tutkinnon suoritettuaan Huttunen on toiminut Nokia Mobile Phonesin, Nethawk Oyj:n ja Elektrobit Oyj:n johtotehtävissä ja sittemmin Bittium Oyj:n toimitusjohtajana. Hannu Huttunen on ollut vahvasti viemässä eteenpäin oululaista osaamista teknologia-alan huippuyrityksissä. Hän on keskeisiltä paikoilta saanut seurata ja olla kehittämässä yrityksiä, jotka tuottavat laitteita ja sitä teknologiaa, josta Oulu on kuuluisa.

Bittiumin toiminta liittyy turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen. Yrityksellä on useita omia tuotteita. Bittium on mm. puettavien esineiden, kuten ranteeseen laitettavien laitteiden, internetin edelläkävijä maailmassa. Näiden lisäksi se tarjoaa asiakkaille erilaisia tuote- ja järjestelmäratkaisuja sekä suunnittelupalveluja.

Oulun yliopistoseura nimitti Vuoden Alumnin nyt 20. kertaa. Kunnia-alumnien vuosittaisesta nimeämisestä päätettiin yliopiston 40-vuotisjuhlan yhteydessä vuonna 1998.

 

 

 Vuoden Alumni 2018 Hannu Huttunen

 

    

 

Oulun yliopiston alumnijuhlassa nimettiin myös Oulun yliopiston Vuoden Opiskelija 2018. Hän on geotieteiden opiskelija Emmi-Kaisa Molkkari. Molkkari on omalla aktiivisuudellaan vaikuttanut positiivisesti useiden Oulun yliopiston piirissä toimivien yhdistysten toimintaan ja tehnyt suuren työn opiskelijoiden viihtyvyyden parantamiseksi. Hän on toiminut alansa opiskelijajärjestöjen luottamustehtävissä ja tiedekuntansa hallinnon opiskelijaedustajana. Hänet tunnetaan opiskelijoiden keskuudessa myös tunnollisena ja määrätietoisena opiskelijana. Nimeämisen teki Oulun Yliopistoseura Rauhala-klubi ry:n esityksestä.

Näiden nimeämisten ohella Oulun yliopiston rehtori luovutti alumnijuhlassa riemutohtorin diplomin 50 vuotta sitten Oulun yliopistossa väitelleille LT Juhani Kärjälle, LT Erkki S. Heikkiselle ja FT Tauno Piiraiselle.

 

    

Vuoden Opiskelija 2018 Emmi-Kaisa Molkkari

 

Riemutohtorit Juhani Kärjä, Erkki S. Heikkinen ja Tauno Piirainen

 

Kuvat: Juha Sarkkinen

Viimeksi päivitetty: 11.5.2018