ATK-kadun opetustilat

ATK-kadun hankealueelle toteutetaan monipuolinen opetus- ja oppimistilakokonaisuus, joka sisältää yhteensä 11 opetustilaa ja 7-8 pienryhmätilaa. Kokonaisuuteen tulee tilat yhteensä noin 350 opiskelijalle.

Tilakokonaisuus mahdollistaa monimuotoisen opettamisen ja opiskelun perinteisistä luennoista vuorovaikutteiseen ja ”sulautuvaan” oppimiseen; opiskelu tapahtuu suuremmissa ja pienemmissä ryhmissä sekä parityöskentelynä ja itseopiskellen.

Tilojen kalustuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ergonomiaan. Tavanomaisten istumatyöpisteiden lisäksi tiloihin hankitaan myös seisomakorkuisia ja korkeussäädettäviä pöytiä. Myös ergonomialtaan erilaisia tuolivaihtoehtoja pyritään tarjoamaan.

Tilojen varustelussa huomioidaan digitaalisuus ja sähköiset oppimisvälineet sijoittamalla runsaasti latauspisteitä niin varsinaisiin opetustiloihin kuin ryhmätyö- ja aulatiloihinkin. Tilat varustetaan ovenpielinäytöillä ja tilojen varausjärjestelmää pyritään kehittämään joustavammaksi (esim. nettipohjainen ja reaaliaikainen varausmahdollisuus).

Aikataulu: varsinaiset rakennustyöt alkavat 4/2019 ja valmistuvat 12/2019.

 

 

Viimeksi päivitetty: 1.2.2019