Matematiikan uusi täydennyskoulutusmuoto vastaa työelämän tarpeisiin

Oulun, Jyväskylän ja Turun yliopistot vastaavat työelämän osaamisvaatimuksiin toteuttamalla uudenlaisen matematiikan opettajille suunnatun täydennyskoulutuksen. Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutusohjelman tavoitteena on uudistaa koulutusta vastaamaan muun muassa teknologiateollisuuden kasvavaan työvoimatarpeeseen.

Teknologiateollisuus ry:n tuoreen raportin mukaan suomalaiset teknologiayritykset kohtaavat lähivuosina suuria haasteita matemaattisten alojen osaajien rekrytoinnissa, kun alan opiskelijoita on merkittävästi vähemmän kuin avautuvia työpaikkoja. Tarvittavan osaamisen taso nousee, ja työntekijöiltä vaaditaan entistä parempaa kykyä uudistaa osaamistaan koko työuran ajan.

Raportin mukaan yritykset tarvitsevat vuoteen 2021 mennessä yli 53 000 uutta työntekijää. Alan osaajilta peräänkuulutetaan muun muassa digitaitoja, kuten tekoälyn ja data-analytiikan osaamista. Yli viidesosa tarpeesta on uudenlaista digiosaamista. Osaajia tarvitaan robotiikan, iot:n, koneoppimisen, tekoälyn, ohjelmoinnin, data-analytiikan ja palvelumuotoilun tehtäviin.

Yhteiskunnan ja työelämän muutos edellyttää myös yleisemmin uudenlaista osaamista.

Eri asteiden matematiikan opettajille suunnatun täydennyskoulutusohjelman tavoitteena on kehittää matemaattisten aineiden opetustapoja varhaiskasvatuksesta lukioon.

”Tulevaisuuden osaamisessa korostuu yleisten taitojen lisäksi joustavien matemaattisten taitojen, erityisesti määrällisten ja avaruudellisten suhteiden ymmärtämisen, algebrallisen ajattelun ja matemaattisen mallittamisen merkitys sekä ongelmaratkaisutaito. Matematiikan kouluopetuksen osalta tämä tarkoittaa siirtymistä laskurutiineiden korostamisesta kohti käsitteellistä ymmärrystä ja joustavaa menetelmäosaamista”, professori Erno Lehtinen Turun yliopistosta kuvaa.

Täydennyskoulutusta on uudistettu viimeaikaisen matematiikan oppimisen tutkimuksen valossa.

Tutkimuksissa on havaittu suomalaisten koululaisten matemaattisen osaamisen heikentyneen, osaamiserojen kasvaneen ja matematiikkamotivaation heikentyneen. Perinteinen varhaiskasvatus ja kouluopetus eivät riittävästi tue joustavien matemaattisten taitojen muodostumista. Ylioppilastutkinnon vastauksista näkyy, että opiskelijat eivät ole matemaattisesti erityisen joustavia. Puute näkyy myös vaikeutena soveltaa koulussa opittuja taitoja arjessa.

Joustavaa ja erilaisiin tilanteisiin mukautuvaa matemaattista ajattelua on mahdollista kehittää jo varhaiskasvatuksessa, ja sitä voidaan tukea läpi myöhempien kouluvuosien.

Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutus on laaja, verkossa toteutettava täydennyskoulutusohjelma, jossa yhdistyy joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä tutkimusyhteistyössä suomalaisten opettajien ja varhaiskasvattajien kanssa kehitetyt menetelmät.

Koulutusohjelman rahoittaa Opetushallitus. Lisätietoja koulutusohjelmasta http://www.flexibility.fi/

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Dimitri Tuomela, Oulun yliopisto, dimitri.tuomela@oulu.fi, p. 040 581 1384

Viimeksi päivitetty: 16.5.2018