Janne Haverinen yrittäjyyden työelämäprofessoriksi

Tekniikan tohtori, IndoorAtlas-yrityksen perustaja ja hallituksen jäsen Janne Haverinen on nimitetty Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan työelämäprofessoriksi (Professor of Practice, PoP). Tehtävä on kolmivuotinen.

Työelämäprofessorin tehtävänä on tukea erityisesti ICT-alan tutkimustulosten kaupallistamista ja uuden tutkimuslähtöisen liiketoiminnan syntymistä. Tavoitteena on luoda yliopistokulttuuri, jossa tutkimustulosten kaupallistaminen nähdään positiivisena voimavarana ja yrittäjyys houkuttelevana uravaihtoehtona.

Janne Haverinen valmistui tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistosta 2004 aiheenaan hahmontunnistus, koneoppiminen, ja robotiikka. Väitöksen jälkeen hän jatkoi virkaatekevänä professorina ja tutkijana Oulun yliopistossa, kunnes siirtyi toimitusjohtajaksi vuonna 2012 perustamaansa IndoorAtlas-yritykseen. Ensikosketuksen yrittäjyyteen hän sai teknologia- ja toimitusjohtajana Nelilab-yrityksessä, jonka hän perusti yliopistokollegoidensa kanssa vuonna 2006.

IndoorAtlas on yritys, joka tuottaa sisätilapaikannukseen liittyviä ratkaisuja kansainvälisille asiakkaille, kuten Baidulle ja Yahoo! Japanille. Haverinen toimi yrityksen toimitusjohtajana vuoteen 2017 asti keräten 15 miljoonaa dollaria yksityistä rahoitusta kansainvälisiltä sijoittajilta. Nykyisin hän toimii IndoorAtlaksen omistajana ja hallituksen jäsenenä.

Kuva: Juha Sarkkinen

Viimeksi päivitetty: 6.9.2018