Kaivannaisalan OMS-tutkimuskeskus toimintaan alan huipputekniikalla laajennettuna

Oulun yliopiston kaivannaisalan koulutus- ja perustutkimusyksikön Oulu Mining Schoolin (OMS) tutkimuskeskus on laajentunut ja palvelee nyt kaikkia kaivannaisalan tutkimustarpeita niin geotieteissä, sovelletussa geofysiikassa kuin kaivos- ja rikastustekniikassa. Sitä hyödyntävät myös muut yliopiston tekniikan alat ja yritykset.

OMS-tutkimuskeskus tarjoaa tutkijoiden käyttöön monipuoliset tutkimuslaitteistot ja menetelmät kaikkien malmien tutkimiseen. Uudistettuina keskuksessa ovat nyt käytössä muun muassa jauhatus-, näytteiden esikäsittely- ja geokemian laboratoriot. Valmistumassa on hielaboratorio. Uutena keskukseen on saatu oma murskauslaitos. OMS-keskuksen valikoimaa täydentävät yliopiston mikro- ja nanoteknologiakeskuksen laitteistot.

”OMS-tutkimuskeskuksesta ainutlaatuisen tekee käytössä oleva jatkuvatoiminen automatisoitu ja modulaarinen vaahdotusrikastamo. Tavoitteena on, että se on lähiaikoina myös maailman ensimmäinen täysin suljettu rikastuslaitos”, kertoo projektipäällikkö Ilkka Hynynen OMS:sta. Rikastamo on ollut käytössä vuodesta 2012. Sitä on nyt laajennettu ottamalla käyttöön avoin automaatio- ja ICT-arkkitehtuuri yhteistyössä Schneider Electricin ja Slatek Oy:n kanssa.

”Toteutetun ratkaisun tarjoamat avoimet rajapinnat ovat tutkimuskeskuksen muuntojoustavuuden kannalta erittäin tärkeitä. Ne mahdollistavat yliopiston poikkitieteellisen tutkimusyhteistyön eri yksiköiden välillä sekä yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme avoimia rajapintoja käyttävien teknologioiden integroimisen tutkimusympäristömme tekniseen infrastruktuuriin joustavasti ja helposti. Näin voimme tarjota modernia tutkimusympäristöämme mahdollisimman monien toimijoiden käyttöön”, kertoo OMS-tutkimuskeskuksen johtaja, professori Saija Luukkanen.

Käyttäjiä OMS-tutkimuskeskuksen laajentuneelle laitteistolle löytyy yliopistosta muun muassa konediagnostiikan, automaation, säätötekniikan sekä sähkö- ja tietotekniikan aloilta. Yritysyhteistyökumppaneina ovat kaikki keskeiset Suomessa ja Ruotsissa kaivannaisalan yritykset.

OMS-keskuksen oma perustutkimus kattaa kaikki kaivannaisalan vaiheet malminetsinnästä malmien rikastamiseen ja prosessivesien puhdistukseen ja kierrätykseen. Keskeisinä kohteina ovat eri vaiheisiin liittyvät uudet tutkimus- ja mittausmenetelmät. ”Uutta tutkimustietoa tarvitaan esimerkiksi kaivosten energiankulutuksen vähentämiseksi eli kestävän kaivostoiminnan kehittämiseksi”, sanoo Hynynen.

Laajentuneen tutkimuskeskuksen vihkivät käyttöön laboratorioinsinööri Santeri Kaisanlahden (vas.) avustuksella OMS:n aiempi johtaja Leena Yliniemi, professori Saija Luukkanen ja GTK:n johtaja emeritus Elias Ekdahl. Kuva: Juha M. Kinnunen

 

OMS-tutkimuskeskuksen esite (englanniksi)

Pääkuva: OMS-tutkimuskeskuksen vaahdotusrikastamon valvomossa mineralogi Markku Seitsaari.

 

Viimeksi päivitetty: 1.6.2018