Hirsipaviljonki Linnanmaalle arkkitehtiopiskelijoiden voimin

Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijat rakentavat osana opintojaan hirrestä modernin paviljonkirakennuksen Linnanmaan kampusrakennuksen itäpuolelle Erkki Koiso-Kanttilan kadun varrella olevalle aukiolle.

Kurssi, johon paviljonki liittyy, alkoi suunnittelujaksolla maaliskuussa. Sen tuloksena valmistuneista opiskelijaryhmien suunnitelmista valittiin yksi toteutettavaksi.

”Rakennettavaksi valittiin arkkitehtoniselta ilmaisultaan nykyaikainen paviljonki, jossa on myös hirsirakentamiselle ominaiset piirteet, kuten yksinkertaisuus ja selkeys. Paviljonki rakennetaan hirren ehdoilla ja hirsi hyödynnetään läpikotaisin. Sillä toteutetaan seinien lisäksi niin välipohja, kattopalkistot kuin portaat”, kertoo opiskelijoita käytännön rakentamisessa ohjaava projektitutkija Matti Lakkala Oulun yliopiston arkkitehtuurin tutkimusyksiköstä.

Lakkalan mukaan rakentamisen tavoitteena on tehdä opiskelijoille näkyväksi se, miten suunnitelma muuttuu konkreettiseksi, oikeassa mittakaavassa olevaksi rakennukseksi. Rakennuksen pohjan ja katon huovituksen toteuttavat ammattirakentajat. Opiskelijat kasaavat hirsirungon ja seinät käsin ja tekevät viimeistelytyöt. ”Opiskelijoiden tehtäväksi paviljonki sopii hyvin, koska se on niin sanotusti kylmä rakennus: siinä ei ole eristeitä eikä siihen tule vettä.”

Rakentamiseen osallistuu 21 yliopiston arkkitehtuurin opiskelijaa ja yksi rakennusarkkitehtiopiskelija Oulun ammattikorkeakoulusta. Paviljongin on määrä olla valmis 8. kesäkuuta.

Elämää uudelle pääsisäänkäynnille

Opiskelijoiden rakentamisopinnot ja paviljonki toteutetaan osana arkkitehtuurin yksikön Moderni hirsikaupunki -hanketta, jota EAKR-rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja kuusi hirsialan yritystä. Yksi sen tavoitteista on tehdä hirsirakentamista tunnetuksi opiskelijoille ja muille ryhmille, kuten arkkitehtikunnalle. Hanke on muun muassa julkaissut Arkkitehdin hirsioppaan viime vuonna.

Paviljonki rakennetaan Linnanmaan kampuksen uuden pääsisäänkäynnin edustalla olevalle aukiolle. ”Moderni hirsikaupunki -hankkeessa tutkitaan kaupunkimaiseen ympäristöön soveltuvaa hirsirakentamista ja kehitetään sen ilmaisua. Hirsirakennus voi olla pohjoissuomalaisen yliopiston käyntikortti”, jatkaa Lakkala ja toivoo paviljongin elävöittävän uudistettua sisäänkäyntiaukiota.

Hirsipaviljonkia voidaan Lakkalan mukaan käyttää pienimuotoisissa tapahtumissa ja näyttelytilana sekä vapaamuotoiseen oleskeluun. Sinne on tarkoitus ensimmäiseksi ensi syksynä avata näyttely Moderni hirsikaupunki -hankkeessa tehdyistä suunnitelmista, jotka ovat pääasiassa opiskelijoiden diplomitöitä ja kilpailusuunnitelmia.

Arkkitehtiopiskelijat ovat toteuttaneet opinnoissaan vastaavia rakentamisprojekteja myös aiemmin. Viime vuonna he rakensivat hirsipaviljongin Helsingin keskustaan arkkitehtuurin museon pihaan. Siitä sittemmin puretut hirret käytetään nyt Linnanmaalle rakennettavaa paviljonkiin, jota korotetaan aiemmasta lähes kaksi metriä. Myös Oulun torinrannan edustalla Kiikelinsaaressa oleva Hila-paviljonki on arkkitehtiopiskelijoiden rakentama.

Arkkitehtiopiskelijat Emma Ahtiainen ja Laura Mustonen pitävät hirsipaviljongin rakentamista mielenkiintoisena kesäkurssina, jolla saa kokeilla kaikkia rakentamiseen liittyviä töitä. ”Työmaalla oppii aivan uusia asioita, joita ei voi piirustuspöydän ääressä kuvitellakaan”, tiivistää Mustonen. Kuva: Juha Sarkkinen

 

Pääkuva: Paviljonki nousee hirsi hirreltä Linnanmaan kampuksen uuden pääsisäänkäynnin edustalla olevalle aukiolle. Kuva: Juha Sarkkinen

Arkkitehdin hirsiopas

 

Viimeksi päivitetty: 1.6.2018