Uusi menetelmä helpottamaan tekoälyn käyttöönottoa

Tänään julkaistun Digibarometri 2018 yhteydessä on julkistettu yrityksille suunnattu työkalu tekoälyvalmiuden itsearviointiin. Työkalun kehittänyttä työryhmää vetänyt Oulun yliopiston tutkija ja tekoälyaktiviteettien koordinaattori Susanna Pirttikangas sanoo, että työkalun tarkoitus on antaa yrityksille käsitys, millaiset mahdollisuudet niillä on hyödyntää tekoälyä ja mitä kaikkea niiden on otettava huomioon digivalmiuksien lisäksi.

Verkossa toimiva taulukkomuotoinen tekoälytyökalu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää organisaation osaamispohjaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Yksittäisten yritysten lisäksi menetelmän avulla voidaan kartoittaa kansallista osaamispohjaa ja löytää laajempia kehityskohteita osaamispohjan ja kilpailukyvyn edistämiseen.

Tutkija Susanna Pirttikankaan vetämä työryhmä koostui tutkimusorganisaatioista, yrityksistä ja julkisista toimijoista. Työryhmä on osa Työ- ja elinkeinoministeriön Tekoälyohjelman tekoälykiihdyttämön toimintaa.

Tekoälytyökalu on saatavilla syksyllä 2018 ja tulee täydentämään VTT:n digikypsyystestiä.

Tekoälynatiiveja yrityksiä vasta vähän

Tekoäly laajana monitieteisenä ja yhteiskunnan osa-alueita käsittelevänä muutosvoimana liittyy olennaisesti yhä kehittyvään toimintojen ja palveluiden kiihtyvällä vauhdilla etenevään automatisointiin. Tekoälyteknologiat kuuluvat innovaatioihin ja teknologioihin, joiden odotetaan tuottavan talouden kasvua pitkällä aikavälillä.

Suomalaisista yrityksistä noin 3% on ns. tekoälynatiiveja yrityksiä. Tällaiset yritykset kokevat tekoälyn osaksi identiteettiään ja organisaatio on rakennettu tukemaan tekoälyn kehitystyötä.

Tekoälytyökalusta tarkemmin Digibarometrissa 2018 (s. 10)

www.digibarometri.fi

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 6.6.2018