Tulevaisuuden tilat mukautuvat opetukseen

Modernit oppimisympäristöt tukevat opetuksen ja osaamisen kehittämistä, mutta vaativat myös toimintakulttuurin muutosta.

Tulevaisuuden opiskelijat ovat koulumaailmassa tottuneet monikäyttöisiin ja muokattaviin tiloihin sekä monimuotoisiin opetusmalleihin. Tämän vuoksi myös yliopiston tiloja päivitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Esimerkkejä aiemmista käyttäjille mieluisista tilauudistuksista ovat arkkitehtuurin tilojen monikäyttöinen Agora sekä kovassa käytössä oleva Tellus. 


Tulevaisuuden eli 2020-luvun opetustilat soveltuvat ja muokkautuvat monenlaiseen käyttöön. Opetuksen ei tarvitse mukautua luennoitsijakeskeiseen perinteiseen luentosaliin, vaan tila mukautuu opetuksen tarpeisiin. Pelkällä tilauudistuksella ei kuitenkaan selvitä, sillä myös toimintakulttuurin täytyy kehittyä. 


Uudet opetusmallit yhdistelevät kampuksen luokkatiloja, ryhmätyötiloja, oleskelualueita ja tietokonetiloja verkkoalustojen kanssa. Nykyaikaiset pedagogiset käytännöt ja opetusmallit yhdistävät perinteistä kampusopetusta, verkkotyöskentelyä, itsenäistä ja ryhmätyötä, mentorointimallia ja palautepohjaista oppimista. Opiskelijan kannalta monipuoliset mallit mahdollistavat joustavammat opinnot, mutta vaativat sitoutumista ja sisäistä motivaatiota. Opettajien näkökulmasta opetuksen ennakkosuunnittelu, organisointi, viestintä ja pedagogisten taitojen kehittäminen korostuvat. Opettaja- ja kampuskeskeisyyden sijaan eri elementtejä yhdistävissä opetusmalleissa painotus on oppimisessa, oppijassa ja osaamisessa. Opetus siis monipuolistuu, mitä monimuotoiset oppimisympäristöt tukevat.


Suuntaviivoja suunnitteluun työpajasta


ATK-kadulle eli L10-salin lähistölle suunnitellaan uusia yleisopetustiloja. Tilamuutosten myötä tarvetta on erityisesti pienille, noin 20–30 henkilön opetustiloille. Yleisopetustilahankkeella on käytettävissä neliömetrejä yhteensä noin 800 käytävän molemmin puolin. Suunnittelu käynnistyy syksyllä, mutta ideoita ja suuntaviivoja kehitystyöhön haettiin työpajatoiminnalla keskiviikkona 6.6. parinkymmenen osallistujan voimin.


Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä alusti työpajatoimintaa kiinnittämällä huomion oppijalähtöisyyteen ja opiskelijoiden kokemuksen merkitykseen – toisin sanoen siihen, oppivatko opiskelijat ja kerryttävätkö he osaamista. Hentilän mukaan Oulun yliopisto kilpailee kansallisesti ja kansainvälisesti parhaista opiskelijoista, henkilökunnasta ja yhteistyökumppaneista, joten myös oppimis- ja työskentely-ympäristön on oltava korkealaatuinen ja soveltuva erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Sekä kampuksen fyysisten tilojen että verkko-opetuksen on palveltava erilaisista taustoista tulevia käyttäjiä. Kevään 2018 auditoinnista saadun palautteen perusteella sekä tilojen että opetuksen kehittäminen on ajankohtaista.


Käyttäjät toivovat muokattavuutta ja avoimia tiloja


Tilojen ja toiminta-ajatuksen ohella varausjärjestelmät ja -käytännöt sekä verkko-opetusalustat ovat uudistuspaineessa. Joustavuuden ja älykkyyden vaatimukset ulottuvat koko oppimisympäristöketjuun tilavarausjärjestelmästä fyysisen ympäristön kautta pedagogisiin metodeihin ja verkko-opiskelun työkaluihin. Työpajassa keskusteltiin laajempien suuntaviivojen lisäksi esimerkiksi seisomatyöpisteistä, tarvittavasta pistorasiakapasiteetista sekä toimivista ja riittävistä laitteista ja työkaluista. 


Työpajan osallistujien mielestä tärkeitä huomioitavia seikkoja uusien tilojen suunnittelussa olivat esimerkiksi muokattavuus, ryhmä- ja parityöskentelyn mahdollistuminen, toimivat näytönjakomahdollisuudet ja varausjärjestelmät sekä ilman ajanvarausta käytettävissä olevat ja itsenäiseen opiskeluun tarkoitetut tilat.


Suuntaviivoja uusiin opetustiloihin haettiin ennakkoon myös käyttäjäkyselyllä, jolla kartoitettiin opiskelijoiden ja henkilökunnan tarpeita ja mielipiteitä opetustiloista ja -malleista. Vastauksia ennakkokyselyyn kertyi noin kaksisataa. Vastauksia käytetään työpajan mietintöjen ohella apuna yleisopetustilojen suunnittelussa.


Seuraava workshop opetustilojen suunnitteluun liittyen järjestetään 18.9. klo 14 salissa L2. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Viimeksi päivitetty: 12.6.2018