University of Oulu, 2016

Oamk-yhteistyön suunnittelu etenee

Yhteistyön hahmottelu Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kesken alkaa ripeästi kesän jälkeen.

Pääosa Oamkin opetuksesta muuttaa Linnanmaan kampukselle syksyllä 2020. Kesäkuun alussa allekirjoitettiin kauppakirja, jolla Oulun yliopisto ostaa osake-enemmistön Oulun ammattikorkeakoulu Oy:stä. Myyjinä olivat Oulun seudun kunnat.

Korkeakoulut tavoittelevat nyt toiminnallista ja taloudellista yhteistyötä palveluissa, koulutuksessa ja infrastruktuureissa Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla. Suunnittelua tehdään elokuuhun 2020 mennessä niin, että molemmat korkeakouluyhteisöt osallistuvat suunnitteluun laajasti.

Alkuvaiheessa perustetaan yhteistyöryhmiä, jotka tekevät ehdotukset toiminnoista ja palveluista. Työryhmissä on mukana monipuolinen edustus Oamkin ja yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita. Työryhmien kick-off-tilaisuudet koulutukselle ja palveluille pidetään 17.9.2018. Tavoitteena on, että palveluita koskeva loppuraportti valmistuisi jo vuoden 2018 puolella ja koulutuksen loppuraportit kevään 2019 päätteeksi.

Yhteisiä toimintaperiaatteita

Jo kesän aikana määritellään joitain yhteisiä käytäntöjä, jotka koskevat esimerkiksi palveluiden siirtohinnoittelun kustannusjakoja ja yhteishankintoja. Konsernitasolla yhteisiä linjauksia vaativat muun muassa ristiinopiskelun pelisäännöt, tilojen yhteiskäyttö, riskienhallinta, rekrytointi- ja sopimusperiaatteet sekä hankintojen hyväksynnät. Näiden linjausten määrittely alkaa elokuussa.

Vuosina 2018–2019 on lisäksi tarpeen linjata suuria asiakokonaisuuksia, kuten strategiat, brändit, henkilöstön osallistaminen ja tilaisuudet. Miltä osin linjaukset ovat yhteisiä, ja miltä osin molemmat muodostavat omat linjauksensa?

Tällä hetkellä päätöksentekoa määrittelee erillinen lainsäädäntö yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Oamkille valitaan uusi hallitus, joka järjestäytyy elokuussa osakekaupan täytäntöönpanon jälkeen.

Oulun yliopistolla ja Oulun ammattikorkeakoululla on edessään tiivis kehitysvaihe, jossa yhteistyötä rakennetaan ja toimintaa digitalisoidaan rinnakkain normaalin koulutus- ja palvelutoiminnan kanssa. Tämä vaihe vaatii runsaasti työvoimaa ja osaamista. Myöhemminkään omistus- ja yhteistyöjärjestelyjen tavoitteena eivät ole säästöt henkilöstökustannuksissa.

”Päinvastoin yhteistyö mahdollistaa palveluiden ja koulutuksen digitalisaatiossa nopean kehityksen, joka on muutenkin välttämätön menestyksemme kannalta”, toteaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki.

Viimeksi päivitetty: 20.6.2018