Soluväliaineen tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia syövän hoitoon

Professori Taina Pihlajaniemen tutkimusryhmän tavoitteena on oppia ymmärtämään yksityiskohtaisesti syöpäsolujen ja niitä ympäröivän soluväliaineen proteiinien välisiä vuorovaikutuksia ja löytää sitä kautta uusia mahdollisuuksia syövän hoitoon. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti kollageenit. Ryhmän pitkäjänteinen työ jatkuu nyt Jane ja Aatos Erkon säätiön myöntämällä 485 000 euron apurahalla.

Elimistömme 28 erilaisella kollageenilla on moninaisia säätelytehtäviä kudosten ja elinten kehittymisen aikana ja fysiologisen tasapainotilan ylläpidossa. Useissa sairauksissa, kuten syövissä, niiden tuotto voi häiriintyä merkittävästi, jolloin soluväliaineen koostumus ja sen biokemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat.  ”Näin syöpäsolut kykenevät esimerkiksi erittämiensä kollageenien avulla muokkaamaan mikroympäristöään itselleen suotuisaksi ja lisääntymään tehokkaasti”, kertoo professori Pihlajaniemi.

Ryhmän tutkimukset ovat tähän mennessä kohdistuneet erityisesti rintasyöpiin, mutta samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muista kiinteistä kasvaimista, esimerkiksi keuhko- ja ihosyövistä.

Lisääntynyt soluväliaineen komponenttien tuotto syöpäsoluissa tarjoaa uuden mahdollisuuden kohdentaa hoitoja juuri näihin proteiineihin. Perinteiset syöpäsoluja tuhoavat solunsalpaajat voivat aiheuttaa huomattavia sivuvaikutuksia kuten hiusten lähtöä tai limakalvovaurioita, sillä ne tuhoavat myös elimistön terveitä vilkkaasti jakautuvia soluja. Nykyiset täsmälääkkeet taas kohdistetaan usein solun jakautumista sääteleviin kasvutekijäreseptoreihin tai niiden ohjaamiin tiedonsiirtoreitteihin solun sisällä.

Pihlajaniemen ryhmä on havainnut, että eräiden kollageenien tuottoa tai toimintaa häiritsemällä voidaan merkittävästi tehostaa syövän hoitoon käytettävien täsmälääkkeiden tehoa. Tällaisesta lähestymistavasta voi olla hyötyä silloinkin, kun syöpäsolut muuttuvat vastustuskykyisiksi käytetyille täsmälääkkeille.

Tutkimusryhmän uusimpien tulosten taustalla on Pihlajaniemen vuosina 2012-2017 johtamassa Suomen Akatemian solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikössä tehty tutkimustyö. Avoimet tietokannat, biopankkien näytteet ja laaja kansallinen sekä kansainvälinen yhteistyö ovat helpottaneet ja nopeuttaneet tutkimuksia.

Parhaillaan tutkijat analysoivat kaikki soluväliaineen proteiinit kattavaa tietokantaa 32 erilaisessa kiinteässä syöpätyypissä. ”Tuloksemme viittaavat siihen, että useita soluväliaineen proteiineja voitaisiin hyödyntää paljon paremmin myös syövän merkkiaineina diagnostiikassa, sairauden kulkua ennustettaessa sekä hoitolinjojen valinnassa” Pihlajaniemi toteaa.

 

Lisätietoja:
Professori Taina Pihlajaniemi
taina.pihlajaniemi@oulu.fi
0294 485800

Dosentti Ritva Heljasvaara
ritva.heljasvaara@oulu.fi
0294485840

 

Viimeksi päivitetty: 20.6.2018