SECREDAS-hanke kehittää varmoja ja turvallisia automaattisia järjestelmiä

Uudessa laajassa eurooppalaisessa SECREDAS-hankkeessa rakennetaan referenssiarkkitehtuuria varmoille ja turvallisille automaattisille järjestelmille. Hankkeessa keskitytään autoteollisuuteen, raideliikenteeseen ja yksilölliseen terveydenhoitoon. Niissä kaikissa edellytetään korkeaa toimintavarmuutta ja turvallisuutta, ja niihin kuuluvia teknologioita ovat muun muassa tutkajärjestelmät sekä ajoneuvon ja infrastruktuurin väliset ja ajoneuvojen sisäiset verkot.

SECREDAS-konsortioon kuuluu 69 yliopistoa, muuta tutkimuslaitosta ja yritystä 15 Euroopan maasta ja Tunisiasta. Taustalla on ECSEL Joint Undertaking, EU-johtoinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, josta rahoitetaan elektronisten komponenttien ja järjestelmien innovointia. Kolmivuotinen SECREDAS-hanke alkoi toukokuun 2018 alussa, ja sen budjetti on 50 miljoonaa euroa.

Suomesta SECREDAS:iin osallistuvat Oulun yliopisto, Nokia, Solita ja Haltian. Oulun yliopistosta SECREDAS-hankkeeseen osallistuu Biomimetiikka ja älykkäät järjestelmät (BISG) -tutkimusyksikkö, joka työskentelee älykkäiden järjestelmien parissa.

”Suomalaisten partnereiden tavoitteena on edistää Eurooppaa ja Suomea laajalla alueella älykkäissä ja automaattisissa järjestelmissä ja kehittää kilpailukykyä tekoälyssä, pilvipalveluissa ja IoT-laitteissa tuomalla yhteen tutkimuksen ja teollisuuden osapuolet. SECREDAS:ssa Oulun yliopisto tutkii tekoälyn ratkaisumahdollisuuksia erilaisten antureiden käytössä valituissa SECREDAS:n käyttötapauksissa”, kertoo BISG-tutkimusyksikön johtaja, professori Juha Röning.

SECREDAS-hankkeen johtaja Patrick Pype (NXP Semiconductors, Belgia) puolestaan kertoo: ”Olemme ylpeitä siitä, että olemme pystyneet keräämään yhteen keskeiset eurooppalaiset toimijat, joilla on omien sovellusalojensa lisäksi asiantuntemusta turvallisuudessa ja yksityisyydessä.  Näin voimme lisätä huomattavasti tieliikenteen toimijoiden luottamusta automaattisiin kuljetusmuotoihin ja yleistä luottamusta terveydenhoitoon. Konsortio odottaa, että vuoteen 2030 mennessä SECREDAS-teknologia asennetaan 25 prosenttiin kaikista uusista maantieliikenteen ajoneuvoista. Tämän arvo on kymmenen miljardia euroa.”

SECREDAS:in tavoitteena on kehittää ja validoida monialaisia arkkitehtuurimenetelmiä, referenssiarkkitehtuureja, komponentteja ja soveltuvia integrointi- ja varmennusmalleja automaattisia järjestelmiä varten sekä ottaa huomioon standardointi, varmennus ja hyväksyntä eri aloilla ja vaikuttaa niihin siten, että pystytään yhdistämään korkea turvallisuustaso ja yksityisyydensuoja ja säilyttämään samalla toiminnallinen turvallisuus ja käytön tehokkuus.  SECREDAS:in ensimmäisenä tavoitteena on kehittää luottamusta lisääviä komponentteja ja järjestelmiä erityisesti tulevaisuuden eurooppalaista liikennettä ja lääketeollisuutta varten.

Lisätietoja: SECREDAS-hankkeen koordinaattori Suomessa, professori Juha Röning, BISG-tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, sähköposti: Juha.Roning(at)oulu.fi

Tiedote, ECSEL Joint Undertaking

SECREDAS-hanke BISG:n sivulla

 

Viimeksi päivitetty: 26.6.2018