Suolistobakteeriyhteisö muuttuu Tsernobylin eläimillä

Vuonna 1986 tapahtunut Tsernobylin ydinonnettomuus vaikuttaa edelleen luonnossa. Onnettomuuden seurauksena ympäristöön levisi suuria määriä radioaktiivista ainetta, ja sen aikaansaama alhainen, mutta hyvin pitkäaikainen krooninen säteily vaikuttaa moniin eliöryhmiin. Selkeimmät vaikutukset on osoitettu kasveilla ja eläimillä, joiden kasvu, lisääntyminen ja hengissä säilyminen ovat heikkoja.

Oulun ja Jyväskylän yliopistojen tutkijat yhdessä ranskalaisten ja amerikkalaisten kollegojen kanssa osoittavat uusimmassa tutkimuksessaan, että luonnossa elävien metsämyyrien suolistobakteeriyhteisö voi muuttua, kun ne joutuvat elämään säteilyalueilla. Nyt julkaistut tulokset viittaavat siihen, että säteily voi vieläkin vaikuttaa arvaamattomasti eläinten elämään.

Tutkijoiden tekemät DNA-analyysit myyrien ulosteista osoittavat, että keskeisten bakteeriryhmien (Firmicutes ja Bacteroides) keskinäiset suhteet muuttuvat myyrien ruuansulatuskanavissa.

”Ero oli niin merkittävä, että pelkästään suolistobakteerien perusteella myyrät pystytään jakamaan 90 prosentin luotettavuudella korkean ja alhaisen säteilytason ympäristöstä peräisin oleviksi”, tohtorikoulutettava Anton Lavrinienko Oulun yliopistosta kertoo.

”Vielä ei tiedetä, ovatko nämä muutokset haitallisia myyrille vai onko muuttunut bakteeriyhteisö sopeutumista säteilyn aiheuttamiin ympäristömuutoksiin. Tämä on mahdollista, sillä koko eliöyhteisö ja myös myyrien ravintokasvien ja eläinten määrät muuttuvat säteilyn seurauksena.”

Yleisesti suolistobakteeriyhteisön on osoitettu vaikuttavan eläinten ja ihmisten hyvinvointiin. Bakteeriyhteisö säätelee isännän elämää monin tavoin ja voi vaikuttaa tautienkin puhkeamiseen. Säteilyn vaikutus suolistomikrobeihin avaa aivan uuden tutkimusalueen ydinonnettomuuksien vaikutusten tutkimuksessa.

Kansainvälistä tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia, ja tutkimus on julkaistu erittäin arvostetussa ISME Journal -lehdessä.

Julkaisu: Lavrinienko A, Mappes T, Tukalenko E, Mousseau TA, Møller AP, Knight R, Morton J, Thompson L, Watts PC (2018) Environmental radiation alters the gut microbiome of the bank vole Myodes glarelous, ISME J.

Artikkeli verkossa: https://doi.org/10.1038/s41396-018-0214-x

Kuva: Anton Lavrinienko

Viimeksi päivitetty: 6.8.2018