Kysely nosti esiin häirintätapauksia yliopistossa

Yliopisto ottaa käyttöön häirinnän ja kiusaamisen ilmoituskäytännön, jolla opiskelijat ja työntekijät voivat jättää pyynnön kiusaamis- ja häirintätilanteen käsittelystä.

Oulun yliopisto on mukana #Häirinnästävapaa Suomi -kampanjassa. Osana kampanjaa Oulun yliopiston perus- ja jatkotutkintojen opiskelijoille lähetettiin toukokuussa 2018 kysely, jossa kartoitettiin kokemuksia häirinnästä ja kiusaamisesta Oulun yliopistossa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 510 opiskelijaa, joista 412 perustutkinto-opiskelijaa ja 98 jatkotutkinto-opiskelijaa. Heistä 82 prosenttia ei ollut koskaan kokenut kiusaamista tai häirintää yliopistossa. Opiskelijoista, jotka olivat kokeneet kiusaamista tai häirintää, 19 henkilöä arvioi kiusaamis- tai häirintätilanteen akuutiksi ja tilanne oli käsittelemättä. Kaikista raportoiduista kiusaamis- ja häirintätapauksista 75 prosenttia oli henkistä väkivaltaa, 33 prosenttia seksuaalista häirintää ja 6 prosenttia fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkaamista.

58 prosenttia vastaajista ei ollut kertonut kokemastaan kenelläkään ja 42 prosenttia oli keskustellut asiasta jonkun tahon kanssa. Näistä tapauksista 64 prosenttia koki kiusaamisen tai häirinnän jatkuneen ilmoituksesta huolimatta.

Suurimmat syyt kertomatta jättämiseen olivat:

1.  Pelkäsin siitä koituvan hankaluuksia itselleni (28kpl),

2. Ajattelin, että minua ei oteta vakavasti (23kpl) ja

3. En tiennyt, kuka auttaisi tilanteen selvittelyssä (22kpl).

Vastaajien jakautuminen tiedekunnittain, kun vastaajia yhteensä 510


 
Missä kokenut kiusaamista/häirintää (osuus vastaajista, n=86, vastaaja sai valita useita yksikköjä)

Kyselyn tulosten pohjalta yliopiston johto on päättänyt, että tuloksia on syytä tarkastella yliopiston eri toimielimissä ja tiedekunnissa. Yliopistossa on aktivoiduttu tietoisuuden lisäämiseen sekä kiusaamisen ja häirinnän vastaisten toimenpiteiden kehittämiseen.

Yliopisto ottaa käyttöön häirinnän ja kiusaamisen ilmoituskäytännön, jonka kautta opiskelija tai työntekijä voi jättää pyynnön kokemansa kiusaamis- tai häirintätilanteen käsittelemisestä Oulun yliopiston toimintamallin mukaisesti.  

Oulun yliopisto on ilmoittautunut mukaan Elinkeinoelämän keskusliiton käynnistämään kampanjaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta. Kampanjan mukaan: "Aidosti tasa-arvoisessa Suomessa yhdenvertaisuuden pitäisi olla itsestäänselvyys. Syrjintä ei saisi estää kenenkään työllistymistä tai onnistumista työssä. Syrjimättömyys on meidän kaikkien etu, sillä tarvitsemme töihin jokaisen osaajan."

Koulutuksia yliopiston toimintavasta järjestetään prosessissa keskeisessä asemassa oleville työntekijöille. Lisäksi hyvinvointiviikolla torstaina 11.10. järjestetään avoin tilaisuus, jossa on mahdollisuus tulla keskustelemaan muun muassa yliopiston mallista. Lisätietoa tilaisuudesta on tulossa myöhemmin.

Lisää aiheesta:

Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy Oulun yliopistossa

Notion sivut: Epäasiallisen kohtelun tilanteiden käsittely (sisältää yliopiston toimintamallin ja linkin ilmoituslomakkeelle)
Notion tiedote 27.4.2018: Oulun yliopisto mukana #Häirinnästävapaa Suomi -kampanjassa

Viimeksi päivitetty: 27.8.2018