OASIS-ryhmä palkittu suostuttelevan suunnittelun etiikan tutkimuksesta

Oulun yliopiston OASIS-tutkimusyksikön tutkijoiden Liisa Kuonanojan ja Harri Oinas-Kukkosen tieteellinen tutkimusartikkeli Ethical Evaluation of a Value Sensitive Persuasive System: Case Milky Way on voittanut Pacific Asia Conference on Information Systems 2018 -konferenssin Best Paper Award -palkinnon. PACIS on yksi tietojärjestelmätieteen johtavista vuosittaisista konferensseista.

Konferenssiin vertaisarvioitiin kaiken kaikkiaan 759 tutkimusta ja näistä 456 valmista tutkimusta arvioitiin full paper review -vertaisarviointiprosessin kautta. Parhaan paperin palkinnon saanut tutkimus liittyy tietojärjestelmätieteen professori Harri Oinas-Kukkosen johtamaan terveysvalmennussovelluksia koskevaan tutkimusohjelmaan. Tällaiset valmennussovellukset pyrkivät tukemaan yksilöä saavuttamaan oman käyttäytymisensä muutokselle asettamansa tavoitteen suostuttelevan suunnittelun avulla.

Julkaisussa asiaa tutkitaan perehtymällä australialaisen Wollongongin yliopiston kehittämään Milky Way -mobiilisovellukseen. Se on kehitetty tukemaan ensi kertaa äidiksi tulevia imetyksen alkuvaiheissa ja jatkamaan imetystä useamman kuukauden ajan.

”Monelle tuoreelle äidille on haaste löytää imetyksen tueksi tutkittua tietoa ja saada vertaistukea, joita sovellus tarjoaa. Sovelluksen käyttäminen on vapaaehtoista ja anonyymiä, mutta herkän aiheensa vuoksi sisältää monia eettisiä haasteita. Äidillä tulee olla päätösvalta imetyksen suhteen, eikä sovellus saa syyllistää äitiä, jos hän ei jatka imetystä”, sanoo tohtorikoulutettava Liisa Kuonanoja.

Vaikka eettisyys onkin jo lähtökohtaisesti tärkeä osa suostuttelevaa suunnittelua, on aiheeseen liittyvä tutkimus professori Harri Oinas-Kukkosen mukaan edelleen lapsenkengissään. Nyt palkitussa julkaisussa tarkastellaan, miten suunnitteluvaiheessa voidaan paremmin huomioida eettiset näkökulmat. Tutkimuksessa aihetta lähestyttiin ns. arvoherkän suunnittelun näkökulmasta, jolloin on jo varhaisessa vaiheessa mahdollista tunnistaa ja huomioida eri sidosryhmät ja niiden arvot. Käytetty menetelmä osana suostuttelevaa suunnittelua auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan eettisiä haasteita siten jo varhaisessa vaiheessa ja kehittämään käyttäjien kannalta entistä riskittömämpiä tietojärjestelmiä.

Kuonanojan ja Oinas-Kukkosen tutkimuskumppaneina tässä tutkimuksessa olivat australialaisen Wollongongin yliopiston lääketieteen informatiikan ja hoitotieteen tutkijat, tohtori Shahla Meedya ja professori Khin Than Win.

Harri Oinas-Kukkonen ja Liisa Kuonanoja.

 

Lisätietoja:

PACIS 2018 -konferenssi

OASIS-tutkimusryhmä

 

Viimeksi päivitetty: 3.9.2018