UArctic-konferenssin avaus: kestävä kehitys ja yhteistyö turvaavat arktisten alueiden tulevaisuutta

Arktisen yliopiston UArctic-konferenssin avauksen puheenvuoroissa 4.9. toistuivat kestävä kehitys ja laaja yhteistyö keinoina ratkaista arktisia alueita ilmastonmuutoksen myötä kohtaavia uhkia. Konferenssi on kerännyt Ouluun yli 450 osallistujaa eri puolilta maapalloa.

Yhteistyö arktisia alueita koskettavassa toiminnassa ja haasteissa on tänään tärkeämpää kuin koskaan, korosti puheenvuorossaan pääministeri Juha Sipilä. Ilmastonmuutos on hänen mukaansa tosiasia ja sitä hillitsemään pyrkivän Pariisin ilmastosopimuksen sisältämät toimenpiteet on toteutettava.

Yksi tapa vahvistaa kestävää kehitystä arktisilla alueilla on Sipilän mukaan laadukkaiden koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen niiden asukkaille. Toimiessaan nyt Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana Suomi on muodostanut koulutuksen asiantuntijoiden kansainvälisen verkoston arktista yhteistyötä varten. Arktinen yliopisto, University of Arctic (UArctic), on Sipilän mukaan sen tärkein osa.

Myös digitalisaatio tarjoaa Sipilän mukaan uusia mahdollisuuksia yhteistyön vahvistamiseen arktisilla alueilla. Hän näkee sen erityisen käyttökelpoisena harvaan asutuilla alueilla luotaessa älykaupunkeja ja parannettaessa terveydenhuoltojärjestelmiä. Suomi on teknologioiden osaaja, joka voi edistää kestävää kehitystä Arktiksella digitalisaation ja tekoälyn avulla.

Konferenssin avajaisten kunniavieraana puhunut Monacon ruhtinas Albert näki UArctic-konferenssin tärkeänä mahdollisuutena keskustella arktisten alueiden erityisyydestä ja ongelmista ja vaihtaa niistä tietoa. Parempi tieto voi hänen mukaansa antaa parempia keinoja ratkaista Arktista uhkaavia kriisejä ja toimia kestävästi.

Ruhtinas Albert katsoi, että arktisten alueiden pelastamiseksi tarvitaan suuri muutos asenteissa ja suhtautumisessa niihin. ”Uhkat eivät koske vain arktisten alueiden asukkaita ja luontoa. Ihmiset kaikkialla maapallolla tulisi saada tietoisiksi ja ymmärtämään, että heidän oma hyvinvointinsa riippuu Arktiksesta.”

Yhteistyö on ruhtinaan mukaan merkittävä tapa edistää pohjoisen kestävää kehitystä, joka on suuri haaste kansainväliselle yhteisölle. Arktinen yliopisto on hänen mukaansa siitä tärkeä esimerkki, kun se laajana verkostona vahvistaa yhteyksiä ihmisten välillä.

Arktisen yliopiston verkostoon kuuluu 200 jäsentä, jotka ovat pohjoisilla alueilla toimivia yliopistoja, muita oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia eri maista.

Oulun yliopisto on yksi suurimmista pohjoisessa toimivista Arktisen yliopiston jäsenistä. Sen yhteydessä toimiva Thule-instituutti koordinoi Arktisen yliopiston tutkimuksen temaattisia verkostoja. Arktisen yliopiston tutkimuksen vararehtorina toimii tutkimusprofessori Arja Rautio Oulun yliopistosta.

Oulun yliopisto on rehtori Jouko Niinimäen mukaan sitoutunut kestävään kehitykseen ja hyvän elämän edellytysten turvaamiseen pohjoisessa. Oulun yliopistossa tehdään laajalla rintamalla arktisiin kysymyksiin liittyvää tutkimusta. Aloina ovat muun muassa kestävä kaivostoiminta ja tuotantoteknologiat, ääriolosuhteisiin soveltuvat teknologiat, pitkien välimatkojen tietoliikenne, arktinen logistiikka, ympäristömuutokset, terveyskysymykset sekä Saamen kielet ja kulttuuri.

”Hyvän elämän edellytysten luominen arktisille alueille on erityisen tärkeää. Arktis ei ole vain raaka-aineiden lähde, liikenneväylä tai turistikohde. Se on miljoonien ihmisten koti eikä heitä voi pakottaa muuttamaan suuriin kaupunkeihin tai etelään”, sanoi Niinimäki.

UArctic-konferenssi jatkuu laajalla ohjelmalla Oulussa torstaihin 6.9. ja siirtyy päätöspäiväkseen 7.9. Helsinkiin. Järjestäjinä ovat Oulun ja Helsingin yliopistot.


Linnanmaan Saalastinsali täyttyi eri puolilta maapalloa saapuneista konferenssivieraista.


Monacon ruhtinas Albert II ihaili Oulujoen maisemia tiistaina päivällä. Ruhtinaan vasemmalla puolella Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja takana rehtori Jouko Niinimäki.


Kongressin mediatilaisuudessa UArcticin rehtori Lars Kullerud (oik.) lahjoitti ruhtinas Albertille arktisten alueiden perinnereseptejä sisältävän keittokirjan.

Lisätietoja:

Pääministeri Juha Sipilän puhe kokonaisuudessaan (englanniksi)

UArctic-konferenssi

Arktinen yliopisto (University of Arctic)

Pääkuva: UArctic-konferenssin avasivat puheillaan pääministeri Juha Sipilä ja Monacon ruhtinas Albert. Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki toimi vieraiden isäntänä. Kuvat: Juha Sarkkinen

 

Viimeksi päivitetty: 5.9.2018